Sisältö: Autodoc Club – Alustan käyttöehdot
 • Johdanto
 • § 1 Rekisteröityminen
 • § 2 Tarjottavat suoritukset/palvelut
 • § 3 Alustan asettaminen saataville
 • § 4 Alustan käyttäminen
 • § 5 Vastuu
 • § 6 Käyttäjän velvollisuudet ja julkaistua sisältöä koskeva vastuu
 • § 7 Ei vastuuta neuvoista tai suosituksista
 • § 8 Vastuuvapaus
 • § 9 Autodocin tavaramerkit ja teollisoikeudet
 • § 10 Voimassaoloaika ja irtisanominen
 • § 11 Esto
 • § 12 Tietosuoja
 • § 13 Sopimusmuutokset
 • § 14 Verkkovälitteinen riidanratkaisu: kuluttajariitojen ratkaisemisesta annetun asetuksen 2013/524/EU 14 artiklan kohdan 1 mukaiset tiedot
 • § 15 Kuluttajariitojen sovittelu: Saksan kuluttajariitojen ratkaisemisesta annetun lain (VSBG) 36 §:n mukaiset tiedot
 • § 16 Loppusäännökset
Autodoc Club – Alustan käyttöehdot
Johdanto

AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berliini, Saksa (”Autodoc”) ylläpitää verkkotunnuksessa https://club.autodoc.fi/ alustaa (”alusta”), jonka avulla käyttäjät voivat hallita ja käyttää ajoneuvojensa tietoja ”verkkolokikirjan” muodossa.

Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt (”käyttäjät”) voivat tutkia alustalla kyseisiä palveluja ja saada näiden palvelusten kautta suosituksia ja neuvoja.

Seuraavia käyttöehtoja (”käyttöehdot”) sovelletaan, kun käyttäjät käyttävät tätä alustaa.

§ 1 Rekisteröityminen
 • 1.1 Tämän alustan kaikkien toimintojen hyödyntäminen edellyttää käyttäjän maksutonta rekisteröitymistä. Tekemällä niin käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot.
 • 1.2 Rekisteröityminen on sallittua vain täysi-ikäisille ja täysin oikeustoimikelpoisille luonnollisille henkilöille (ei kuitenkaan esim. perheille tai aviopareille), oikeushenkilöille ja henkilöyhtiöille. Jos käyttäjäksi rekisteröidään yritys, rekisteröityvä henkilö vakuuttaa olevansa valtuutettu edustamaan yritystä.
 • 1.3 Käyttäjien, joilla on jo tili osoitteessa https://www.autodoc.fi/, ei tarvitse rekisteröityä erikseen alustalle https://club.autodoc.fi/. Osoitteen https://www.autodoc.fi/ kirjautumistietoja voidaan käyttää automaattisesti alustan https://club.autodoc.fi/ kirjautumistietoina kertakirjautumisen (”Single Sign-on”) avulla.
§ 2 Tarjottavat suoritukset/palvelut

Autodoc tarjoaa alustan kautta mahdollisuuden hallinnoida ja ylläpitää ajoneuvohistoriaa käyttäjien antamien tietojen perusteella.

Käyttäjä voi tehdä alustan käytön yhteydessä ”lokikirjamerkintöjä”. Merkinnät sisältävät käyttäjän henkilötietoja sekä ajoneuvon tietoja. Alustalla on ajoneuvon tietoja varten verkkokäyttöinen tiedonhallintajärjestelmä, joka sisältää yleiskatsaukset mm. ajoneuvon korjauksista sekä osien vaihtoa tai öljynvaihtoa koskevan aikataulun.

Käyttäjällä on mahdollisuus tallentaa alustalle ajoneuvon asiakirjoja valokuvien ja skannausten muodossa.

Alustalla oleva ”lokikirja” on henkilökohtainen; se näkyy vain kyseiselle käyttäjälle, eikä se siten ole julkisesti saatavilla.

Autodoc on integroinut alustalle videoita, jotka on tallennettu YouTubeen ja joita voidaan toistaa alustalla.

Autodoc käyttää YouTuben API-palveluja videoiden näyttämiseen alustalla.

Käyttämällä ja toistamalla videoita käyttäjä hyväksyy YouTuben käyttöehdot (https://www.youtube.com/t/terms).

§ 3 Alustan asettaminen saataville
 • 3.1 Autodoc pyrkii kohtuullisin taloudellisin kustannuksin asettamaan alustan käyttäjän saataville virheittä ja keskeytyksittä sekä varmistamaan ilmoitusten tai muiden tietojen virheettömän siirron käyttäjältä ja käyttäjälle hänen alustan käyttönsä yhteydessä. Autodoc ei ole velvollinen takaamaan alustan tiettyjä toimintoja, erityisesti alustan saatavuuden osalta.
 • 3.2 Autodoc ylläpitää alustaa tarjottavien suoritusten yhteydessä suurelle määrälle käyttäjiä, ja sen vuoksi se tarjoaa käyttäjälle yleisesti saatavilla olevan version alustasta. Jos alustan tai muiden suoritusten muutos edellyttää näiden käyttöehtojen muuttamista, sovelletaan kohtaa § 13.
 • 3.3 Autodocilla on oikeus käyttää sidosyrityksiään ja kaikkia muita alihankkijoita käyttöehdoista aiheutuvien tai niihin liittyvien suoritusten tarjoamiseen.
§ 4 Alustan käyttäminen
 • 4.1 Käyttösopimuksen kohde on alustan asettaminen saataville Autodocin toimesta. Käyttäjän on luotava henkilökohtainen käyttäjätili, joka ei näy muille käyttäjille eikä ole näkyvissä julkisesti.
 • 4.2 Autodoc myöntää käyttäjälle hänen rekisteröitymisensä jälkeen pääsyn alustalle käyttäjätilin kautta kirjautumistietoja käyttäen. Käyttäjän on pidettävä kirjautumistietonsa aina salassa ja ilmoittaa Autodocille välittömästi, jos hän saa tietoonsa luvattoman pääsyn tililleen.
 • 4.3 Käyttäjän on vältettävä toimenpiteitä, jotka voivat vaarantaa Autodocin alustan turvallisuuden, eikä hän saa käyttää tietoja tai dataa, jotka häiritsevät alustan ohjelmistoa tai siirtävät viruksia, troijalaisia tai muita haittaohjelmia.
§ 5 Vastuu
 • 5.1 Siltä osin kuin käyttäjät ovat kuluttajia (Saksan siviililain (BGB) § 13), korvausvaatimukset suljetaan pois – lukuun ottamatta velallisen laiminlyöntiä tai sivuston ylläpitäjän vastuulla olevaa suorituksen mahdottomuutta – jos sivuston ylläpitäjä tai sen suorittavat tai toimeenpanevat edustajat ovat laiminlyöneet velvollisuuksiaan pelkkää huolimattomuuttaan, ellei laiminlyönti koske velvollisuutta, jonka täyttäminen on olennainen edellytys käyttäjäsopimuksen asianmukaiselle toteuttamiselle ja jonka noudattamiseen käyttäjä voi säännönmukaisesti luottaa. Lukuun ottamatta sivuston ylläpitäjän ja sen suorittavien ja täytäntöönpanevien edustajien tahallista laiminlyöntiä tai törkeää huolimattomuutta sivuston ylläpitäjän vastuu on rajoitettu sopimusta solmittaessa tyypillisesti ennakoitavissa olevien vahinkojen määrään.
 • 5.2 Siltä osin kuin käyttäjät ovat yrittäjiä (Saksan siviililain (BGB) § 14), korvausvaatimukset – oikeudellisesta perusteesta riippumatta – sivuston ylläpitäjän tai sen suorittavien tai toimeenpanevien edustajien pelkkään huolimattomuuteen perustuvista velvollisuuksien laiminlyönneistä suljetaan pois, ellei laiminlyönti koske velvollisuutta, joka on olennainen edellytys käyttäjäsopimuksen asianmukaiselle toteuttamiselle ja jonka noudattamiseen käyttäjä voi säännönmukaisesti luottaa. Lukuun ottamatta sivuston ylläpitäjän ja sen suorittavien ja täytäntöönpanevien edustajien tahallista laiminlyöntiä tai törkeää huolimattomuutta sivuston ylläpitäjän vastuu on rajoitettu sopimusta solmittaessa tyypillisesti ennakoitavissa olevien vahinkojen määrään.
 • 5.3 Kohdissa 5.1 ja 5.2 mainittua vastuunrajoitusta ei sovelleta (i) siltä osin kuin vastuuta ei voida rajoittaa tai sulkea pois voimassa olevan lainsäädännön mukaan, erityisesti Saksan tuotevastuulain mukaisesti, (ii) tahallisen laiminlyönnin tai törkeän huolimattomuuden tapauksissa, (iii) pelkästä huolimattomuudesta aiheutuneiden terveyteen, ruumiiseen ja henkeen kohdistuvien vahinkojen tapauksissa, (iv) ilkivallan tapauksissa sekä (v) sovitun takuun noudattamatta jättämisen tapauksissa.
§ 6 Käyttäjän velvollisuudet ja julkaistua sisältöä koskeva vastuu
 • 6.1 Autodoc kunnioittaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia ja edellyttää käyttäjiensä toimivan samoin.
 • 6.2 Käyttäjän on varmistettava, ettei hän julkaise sisältöä, joka loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia (esim. tekijän- ja tavaramerkkioikeuksien, henkilö- ja persoonallisuusoikeuksien tai kilpailulainsäädännön loukkaukset).
 • 6.3 Autodoc Club -foorumin lainmukaisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi erityisesti seuraavat toimet ovat kiellettyjä kirjoituksia ja muuta sisältöä julkaistaessa (luettelo ei ole tyhjentävä):
  • Kolmansien osapuolten henkilötietojen julkaiseminen; esim. nimi, osoite, ammatti, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
  • Sähköpostikirjeenvaihdon, kirjeenvaihdon ja muun yksilöllisen, luottamuksellisen kirjallisen viestinnän julkaiseminen Autodoc Club -foorumilla.
  • Rasististen, pornografisten, alaikäisille vahingollisten, väkivaltaa ihannoivien taikka muutoin laittomien tai sopimattomien julkaisujen ja sisällön julkaiseminen tai linkittäminen tällaiseen verkkosisältöön Internetissä.
  • Voimassa olevien lakien rikkominen tai muiden kehottaminen rikkomaan lakia tai niin tekeviin julkaisuihin tai sisältöihin linkittäminen.
  • Totuudenvastaisten väittämien, solvausten tai muun herjaavan sisällön julkaiseminen tai muunlainen yleisesti sopimaton käyttäytyminen (rivolla, aggressiivisella, provosoivalla jne. tavalla) Autodoc Club -foorumilla.
  • Sellaisten julkaisujen ja muun sisällön julkaiseminen, joista voi saada vaikutelman, että kirjoittaja on AUTODOC SE:n työntekijä.
  • Valokuvien ja videoiden tallentaminen ilman, että kaikilta kuvissa esiintyviltä henkilöiltä on pyydetty etukäteen lupa niiden julkaisemiseen Autodoc Club -foorumilla.
  • Autodoc Club -foorumin kaikenlainen kaupallinen käyttö, erityisesti mainostamalla tai linkittämällä Autodoc-verkoston ulkopuolisia tuotteita tai palveluita.
  • Sellaisten hakukyselyjen tai muiden julkaisujen julkaiseminen, jotka liittyvät suoraan Autodoc-verkoston ulkopuoliseen kauppaan tai palveluun.
 • 6.4 Autodocilla on oikeus poistaa tai deaktivoida käyttäjän julkaisemaa sisältöä, jos se loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia tai jos kolmannet osapuolet esittävät oikeuksien loukkaamiseen perustuvia vaatimuksia, joiden aiheellisuutta ei voida selvästi sulkea pois.
 • 6.5 Autodoc ei vastaa käyttäjien julkaiseman sisällön paikkansapitävyydestä, laadusta, täydellisyydestä, luotettavuudesta, tyypistä eikä tasosta. Se ei edusta Autodocin mielipiteitä. Autodoc nimenomaisesti ei ota käyttäjien sisältöjä omakseen.
 • 6.6 Jos Autodoc saa tietoonsa, että käyttäjän sisältö saattaa loukata oikeuksia, se ilmoittaa siitä käyttäjälle kirjallisesti viipymättä.
§ 7 Ei vastuuta neuvoista tai suosituksista

Jos tällä alustalla annetaan neuvoja tai suosituksia, Autodoc ei ole velvollinen korvaamaan neuvojen tai suositusten noudattamisesta aiheutuvaa vahinkoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimussuhteesta, lainvastaisesta säädöksestä tai muusta lakisääteisestä määräyksestä johtuvaa vastuuta.

§ 8 Vastuuvapaus

Käyttäjä ilmoittaa täten, että hän vapauttaa ensimmäisestä pyynnöstä Autodocin, Autodociin sidoksissa olevat yritykset sekä Autodocin ja/tai Autodociin sidoksissa olevien yritysten työntekijät, edustajat, osakkeenomistajat ja sijaiset kaikenlaisista sellaisista vaatimuksista tai vaateista, joita kolmannet osapuolet esittävät sellaisen sisällön perusteella tai yhteydessä, joita käyttäjä tallentaa, julkaisee ja/tai välittää Autodocin palveluiden yhteydessä, tai joita esitetään palveluiden käytön perusteella tai sillä perusteella, että käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja tai loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, sekä suojaa näitä sellaisia vastaan. Tämä sisältää myös kulloinkin kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikustannukset.

§ 9 Autodocin tavaramerkit ja teollisoikeudet

Käyttäjä tunnustaa, että Autodocilla on yksinoikeus kaikkiin Autodocin sisältöön ja tuotemerkkeihin liittyviin oikeuksiin, mukaan lukien kaikki tavaramerkit, patentit, tekijänoikeudet, lisenssit tai muut oikeudet tai niihin verrattavat oikeudelliset asemat suhteessa käyttäjään, eikä hän saa käyttää niitä ilman Autodocin nimenomaista ja kirjallista ennakkosuostumusta tai poistaa viittauksia Autodocin omistusoikeuteen. Erityisesti käyttäjä ei saa käyttää Autodoc-tavaramerkkiä, kopioida, muokata tai purkaa ohjelmistoja tai laatia niistä muokattuja versioita eikä yrittää selvittää lähdekoodia, myydä tai luovuttaa ohjelmistoja, niitä koskevia alilisenssejä tai siirtää minkäänlaisia ohjelmistojen oikeuksia tai vaatia itselleen minkäänlaisia oikeuksia ohjelmistoon. Selvyyden vuoksi mainitaan, että edellä mainittua ei sovelleta käyttäjän omiin sisältöihin.

§ 10 Voimassaoloaika ja irtisanominen
 • 10.1 Tilin rekisteröintisopimus on voimassa toistaiseksi.
 • 10.2 Käyttäjä voi irtisanoa tilin rekisteröintisopimuksen milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa. Autodoc voi irtisanoa tilin rekisteröintisopimuksen tavallisesti kahden viikon irtisanomisajalla. Oikeus irtisanomiseen ilman irtisanomisaikaa perustellusta syystä pysyy voimassa. Autodoc voi irtisanoa tilin rekisteröintisopimuksen erityisesti ilman irtisanomisaikaa seuraavissa tilanteissa:
  • Käyttäjä antaa virheellisiä tai puutteellisia tietoja rekisteröitymisen yhteydessä
  • Käyttäjä rikkoo muita sopimusvelvoitteita toistuvasti ja jatkaa niiden rikkomista senkin jälkeen, kun Autodoc on pyytänyt lopettamaan rikkomukset.
 • 10.3 Jos Autodoc on irtisanonut sopimuksen, käyttäjällä ei ole oikeutta uuden tilin avaamiseen, ei myöskään eri nimellä tai nimityksellä.
 • 10.4 Kaikki irtisanomiset on tehtävä kirjallisesti. Sähköpostitse tehtävät irtisanomiset ovat kirjallisia.
§ 11 Esto

Autodocilla on ilman ennakkoilmoitusta oikeus estää alustan käyttömahdollisuus käyttäjältä kokonaan tai osittain, jos tosiasiat viittaavat siihen, että käyttäjä on rikkonut näitä käyttöehtoja, tai jos kyseinen esto on tarpeen oikeudellisten määräysten tai mahdollisen oikeuksien loukkauksen selvittämisen perusteella.

§ 12 Tietosuoja

Autodocin palveluiden käyttö on vapaaehtoista. Verkkoalustan https://club.autodoc.fi/ täysimääräinen käyttö ei kuitenkaan ole mahdollista ilman henkilötietojen tai anonymisoitujen tietojen antamista.

Autodoc noudattaa kulloinkin voimassa olevia sovellettavia tietosuojasäännöksiä. Henkilötietoja ei jaeta muiden käyttäjien kanssa. Lisätietoja vaadittujen henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja käytön luonteesta ja tarkoituksesta on tietosuojaselosteessa.

§ 13 Sopimusmuutokset

Käyttäjän ja Autodocin väliseen käyttäjäsopimukseen kuuluu se versio käyttöehdoista, joka on voimassa käyttäjäsopimuksen tekohetkellä. Käyttöehtojen kulloinkin voimassa oleva versio on nähtävissä milloin tahansa Autodocin verkkosivustolla osoitteessa https://club.autodoc.fi/services/toimitusehdot. Autodocilla on kuitenkin oikeus muuttaa ja muokata käyttöehtoja, ja muutetut tai muokatut ehdot ovat voimassa tulevaisuudessa. Autodoc ilmoittaa muuttuneista käyttöehdoista käyttäjälle kirjallisesti neljä viikkoa ennen niiden suunniteltua voimaantuloa. Käyttöehtojen muutettua versiota sovelletaan, jos käyttäjältä ei tämän ajan kuluessa vastaanoteta vastalausetta tai jos käyttäjä hyväksyy muutokset etukäteen joko nimenomaisesti tai käyttämällä palvelua aktiivisesti. Jos käyttäjä vastustaa muutosta ennakkoilmoitusajan sisällä kirjallisesti (sähköposti riittää), käyttösopimus pysyy voimassa aiempien käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjän ja Autodocin oikeus irtisanoa sopimus säilyy ennallaan.

§ 14 Verkkovälitteinen riidanratkaisu: kuluttajariitojen ratkaisemisesta annetun asetuksen 2013/524/EU 14 artiklan kohdan 1 mukaiset tiedot

Euroopan komissio asettaa verkkovälitteistä riidanratkaisua (ODR) varten alustan, joka on saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Yhtiömme ei ole valmis eikä velvollinen osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajariitojen sovitteluelimessä.

§ 15 Kuluttajariitojen sovittelu: Saksan kuluttajariitojen ratkaisemisesta annetun lain (VSBG) 36 §:n mukaiset tiedot

Emme osallistu riidanratkaisumenettelyyn kuluttajariitojen sovitteluelimessä. Oikeudellinen tilanne kuitenkin edellyttää, että ohjaamme sinut toimivaltaiselle kuluttajariitojen sovitteluelimelle: Universalschlichtungsstelle des Bundes Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Saksa, puhelin: 07851 / 795 79 40, faksi: 07851 / 795 79 41, sähköposti: mail@verbraucher-schlichter.de, verkkosivusto: www.verbraucher-schlichter.de.

§ 16 Loppusäännökset
 • 16.1 Siltä osin kuin käyttäjät ovat yrittäjiä (Saksan siviililain (BGB) § 14), sovelletaan Saksan liittotasavallan lainsäädäntöä pois lukien Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Tätä sovelletaan kuluttajiin vain, jos se ei ole ristiriidassa sen valtion lainsäädännön mukaisten pakottavien lakisääteisten säännösten (kuten kuluttajansuojasäännösten) kanssa, jossa kuluttajan vakinainen asuinpaikka on.
 • 16.2 Yksinomainen oikeuspaikka kaikissa tästä sopimuksesta aiheutuville tai siihen liittyville riidoille on Berliini, jos sopimuskumppanit ovat kauppiaita tai jos käyttäjällä ei ole yleistä oikeuspaikkaa Saksassa tai toisessa EU:n jäsenvaltiossa tai jos hän on näiden käyttöehtojen tultua voimaan siirtänyt vakituisen asuinpaikkansa ulkomaille tai jos asuinpaikka tai vakituinen oleskelupaikka ei ole tiedossa kanteen nostamishetkellä.
 • 16.3 Jos yksi tai useampi käyttöehtojen säännöksistä on pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton tai tulee sellaiseksi, se ei vaikuta käyttöehtojen muihin määräyksiin. Pätemättömien tai täytäntöönpanokelvottomien säännösten sijaan noudatetaan lakisääteisiä säännöksiä, sikäli kuin sellaisia on olemassa.