Auton valot: Tyypit, toiminnot ja ominaisuudet

Auton valot: Tyypit, toiminnot ja ominaisuudet

Autossa on monenlaisia valoja ja näillä valoilla on erilaisia ominaisuuksia. Valojen tarkoituksena on paitsi valaista tietä pimeällä myös saada ajoneuvo näkymään. Auton valot ovat siis turvallisen matkanteon kannalta elintärkeitä ja lakisääteisesti pakollisia auton varusteita.

Tässä artikkelissa kerromme auton tärkeimmistä valoista, kuten ajovaloista, sumuvaloista, seisontavaloista, parkkivaloista ja vilkuista. Esittelemme näiden valotyyppien toimintoja ja ominaisuuksia ja kerromme, mitä laki niistä sanoo.

Ajoneuvon valaistusjärjestelmä: Perusteet

Autoissa on ollut valoja jo lähes yhtä kauan kuin autoja on ollut olemassa. Aivan aluksi käytössä olivat perinteiset lyhdyt, mutta ensimmäisiä sähkökäyttöisiä valoja autoihin alettiin asentaa jo 1800-luvun lopulla. Ensimmäiset valot asennettiin varhaisten ajoneuvojen etuosaan. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä jo kaikista autoista löytyi valoja ja niitä alettiin lisäämään yhä useammin auton taakse. Samalla niistä tuki pakollisia.

Ajoneuvon valaistusjärjestelmä: Perusteet

Valaistusjärjestelmiä asennetaan autoihin ymmärrettävistä syistä: niiden avulla kuljettaja erottaa tiellä olevat kohteet ja muun liikenteen pimeänä vuorokauden aikana ja huonolla näkyvyydellä kuten sumulla tai sateella. Toisaalta kuljettajan oma auto tulee havaittavaksi. Tämä kaikki auttaa välttämään onnettomuuksia. Myöhemmin alettiin lisäämään seisonta- ja parkkivaloja, sumuvaloja sekä suuntavilkkuja, jotka edelleen osaltaan paransivat liikenneturvallisuutta.

Nykyautojen valaistusjärjestelmä on erittäin monipuolinen ja ajoneuvon ulkopuolella valoilla on usein virtaviivainen design, joka antaa autolle erottuvan ominaisilmeen.

Auton valojen tyypit ja niiden ominaisuudet

Kuten sanottua, on olemassa erityyppisiä auton valoja ja niillä on erilaisia ominaisuuksia.

 Alla esittelemme tärkeimmät auton valojen tyypit ja kerromme niiden ominaisuuksista tarkemmin. 
 • Ajovalot. Ajovalot ovat auton edessä olevat valot, joiden tehtävä on valaista tietä. Niitä on auton etuosan oikealla ja vasemmalla puolella ja vaikka niissä on eroavaisuuksia, ajovalojen ominaisuudet ovat tiukasti laissa säädettyjä. Esimerkiksi valojen etäisyys korin ulkoreunasta ja valojen korkeuden ja näkyvän pinnan ominaisuudet ovat tarkasti säädettyjä. Ajovalot koostuvat lähivalaisimista (“lähivalot”) ja kaukovalaisimista (“kaukovalot”): nimensä mukaisesti lähivalaisimet valaisevat lähelle ja niitä tarvitaan lähinnä hyvin valaistuilla teillä, kuten kaupunkialueella, käytettäviksi. Kaukovalojen valokeila taas ulottuu huomattavasti pidemmälle, mutta niitä käytetään vain ja ainoastaan pimeillä osuuksilla ajettaessa eikä lainkaan valaistuilla teillä (tosin moottoriteillä niitä voidaan käyttää, koska vastaantulevat autot ovat omalla tiellään). Pitkät valot toki kasvattavat valokeilaa, mutta ongelma on, että ne voivat saada vastaantulevan auton kuljettajan häikäistymään; tämän takia on aina vaihdettava lähivalot päälle kohtaamistilanteissa. On olemassa automaattisia lähi- ja kaukovaloja, jotka helpottavat kuljettajan matkantekoa kytkeytymällä itsestään päälle ajo-olosuhteista riippuen.
  Auton valojen tyypit: ajovalot
 • Takavalot. Kuten nimi jo kertoo, takavalot ovat auton takana. Usein nämä punaiset valot syttyvät samalla kun ajovalot kytketään päälle. Näiden valojen tarkoituksena on, että muut tienkäyttäjät erottavat paremmin autosi ja sen muodon takaapäin varsinkin pimeällä ja huonolla säällä.
 • Sumuvalot. Sumuvalot parantavat auton näkyvyyttä silloin, kun näkyvyys on muuten erittäin heikko. Toisin kuin esimerkiksi kaukovaloissa, sumuvaloissa valokeila ei valojen oikeanlaisessa käytössä jakaannu niin, että muut tienkäyttäjät häikäistyisivät. Sumuvaloja ei kuitenkaan tule käyttää kuin hyvin heikolla näkyvyydellä; hyvällä säällä niiden tuottama lisävalaistus on nimittäin häiritsevää muille tienkäyttäjille.
  Sumuvalot
 • Parkkivalot (pysäköintivalot). Parkki- eli pysäköintivalot aiheuttavat hämmennystä, sillä osa pitää näitä lisävarusteena ja osa ei ole varma mitä termillä tarkoitetaan. Parkkivaloilla tarkoitetaan usein ihan vain auton etummaisia ajovaloja, mutta niillä voidaan tarkoittaa myös lisävarusteita, jotka kiinnitetään auton etuosaan ajovalojen ulkopuolelle. Joissain autoissa niitä on myös auton takaosassa. Parkkivalojen tehtävä on perinteisesti ollut tehdä ajoneuvo näkyväksi silloin, kun auto on pysäköity kapean ja pimeän tien varteen. Lisävarusteena parkkivalot eivät ole pakolliset, koska ajovaloilla saa yleensä aikaan saman näkyvyyden. Sekä ajovaloja että parkkivaloja ei saa myöskään käyttää samaan aikaan eli parkkivalojen kahdennus on kiellettyä.
 • Jarruvalot. Auton takavalojen sivuilla olevat jarruvalot kytkeytyvät automaattisesti päälle kun autolla jarrutetaan. Näin ollen niitä ei voi vahingossa käyttää väärään aikaan. Jarruvalojen tehtävä on ilmoittaa takana tuleville autoille, että olet hidastamassa autosi vauhtia.
 • Suuntavilkut. Suuntavilkuilla eli suuntavaloilla on tärkeä tehtävä liikenteen sujumisen kannalta. Kun kuljettaja on aikeissa kääntyä, hän aktivoi suuntavilkun sillä puolella autoa, kummalle puolelle hän on aikeissa tehdä käännöksen. Suuntavilkut koostuvat sekä korin etuosan sivussa lokasuojan yläpuolella olevasta pienestä vilkusta sekä ajovalon ulkoreunalla olevasta vilkusta.
 • Hätävilkut. Autoissa ei yleensä ole erillisiä hätävilkkuja vaan hätävilkuilla tarkoitetaan sitä, että molemmilla puolilla olevat suuntavilkut vilkkuvat samaan aikaan. Hätävilkuilla varoitetaan muita tienkäyttäjiä nimenomaan oman auton rikkoutumisesta tai muusta todellisesta hätätilanteesta, mutta ne kytketään päälle myös varoittamaan muuta liikennettä, kun auto on sammunut hankalaan paikkaan. Jos auto jää tien varteen pidemmäksi aikaa, on suositeltavaa asettaa auton katolle myös valomajakka havaittavuuden parantamiseksi.
 • Auton sisätilojen valaistus. Auton sisätiloissa on lisäksi oma valaistus, jotta kuljettajan ja matkustajan on helpompi nousta autoon ja poistua sieltä ja jotta matkustamossa olevat tavarat on helpompi löytää.

Minkä tyyppisiä auton lamppuja on olemassa

Siinä missä autojen historian alussa käytettiin käsin sytytettäviä lyhtyjä, nykyään on saatavilla runsaasti erilaisia auton lamppuja. Eri ajoneuvoissa ja eri maissa käytetään eri tavoin toimivia valoja, joten lampun palaessa on tärkeää tietää, millainen lamppu autoon sopii.

 Yleisimpiä tyyppejä ovat seuraavat. 
 • Halogeenipolttimot. Nämä edustavat vanhinta tyyppiä. Ne koostuvat kuvusta, jonka sisällä on volframifilamentti, ja ne muistuttavat rakenteeltaan paljon vanhanaikaista hehkulamppua. Nämä vaihtelevat erittäin paljon kooltaan, teholtaan ja tyypeiltään, joten jos autossasi käytetään tällaisia polttimoita, selvitä autosi ohjekirjasta millaiset polttimot tarvitset, mikäli sinun tulee vaihtaa palanut lamppu.
 • Kaasupurkauslamput (ksenonlamput). Kaasupurkaukseen perustuvat lamput ovat erittäin tehokkaita ja siksi ne ovat hyvin suosittuja. Moni kuljettaja haaveileekin ksenonlampun asentamisesta halogeenilampun tilalle, mutta jälkiasentaminen ei usein ole mahdollista tai sallittua.
  Kaasupurkauslamput (ksenonlamput)
 • LED-valot. Nykyautoissa valot ovat entistä useammin LED-käyttöisiä. LED-lamput tuottavat runsaasti valoa mutta kuluttavat vain vähän virtaa. Näiden lamppujen hyviin puoliin kuuluu myös pitkä käyttöikä.
  LED-valot

Valot voidaan kytkeä päälle eri tavoin. Osa valoista toimii puoliautomaattisesti, osa automaattisesti, ja osa on kytkettävä päälle manuaalisesti.

Auton valot ja laki

Eri maiden lait poikkeavat jonkin verran toisistaan auton valaistusta koskevien säädösten osalta.

 Suomen laissa määritellään muun muassa seuraavaa: 
 • i Ajovalot ja takavalot. Suomessa huomiovalojen eli päiväajovalojen on lain mukaan oltava aina päällä, myös keskellä päivää ja kirkkaalla säällä. Tämä koskee autojen lisäksi myös muita ajoneuvoja. Ajovalot eivät kuitenkaan saa häikäistä muuta liikennettä; sen takia pimeällä on vaihdettava lyhyisiin, jotta vastaantulevan auton kuljettaja ei häikäisty. Pimeällä tai huonolla säällä ajovalot ja auton takavalot on laitettava päälle ja niiden kirkkautta on säädettävä sopivaksi. Takavaloja ei tarvitse pitää muuten päällä päivällä. Lain mukaan takavalojen on oltava punaiset.
 • i Sumuvalot. Etusumuvalot eivät ole Suomessa ole pakollinen varuste, mutta niitä löytyy useista autoista. Niiden käyttö on lain mukaan sallittua erittäin heikolla näkyvyydellä eli rankalla vesi- tai lumisateella tai sumussa. Sen sijaan takasumuvaloja on oltava kaikissa autoissa vähintään yksi ja enintään kaksi.
 • i Parkkivalot. Parkkivaloja saa olla korkeintaan kaksi kappaletta edessä ja kaksi takana. Lainsäädännössä parkkivaloja ei kuitenkaan käytännössä mainita, muuten kuin sen osalta, että valoja ei saa kahdentaa. Näin ollen sekä ajovalojen että autoon lisävarusteena asennettujen pysäköintivalojen samanaikainen käyttö ei ole sallittua. Aiemmin kysymyksiä herätti myös parkkivalojen väri. Ennen lisävarusteina asennettavien parkkivalojen tuli olla keltaiset, mutta nykyään myös oranssit parkkivalot ovat hyväksyttyjä. Jos parkkivaloina käytetään kuitenkin auton omia ajovaloja, niiden värin muuttaminen ei ole missään nimessä sallittua, vaan värin muuttaminen muuksi kuin valkoiseksi johtaa rikesakkoon!
 • i Jarruvalot. Lain mukaan autossa tulee olla hyväksytyt jarruvalot ja lisäksi niiden lisäksi saa olla enintään yksi punaista valoa näyttävä lisäjarruvalo. Tämän lisäjarruvalon tulee sijaita varsinaisten jarruvalojen yläpuolella. Lisäjarruvalo on kytkettävä niin, että se toimii samanaikaisesti varsinaisen jarruvalon kanssa.
 • i Suuntavilkut. Suuntavalot ovat pakolliset ja niitä on kaistaa vaihdettaessa, kääntyessä sekä risteyksessä. Myös liikenneympyrässä tulee käyttää suuntavilkkuja. Suuntavilkkujen käytöstä huolimatta kuljettajan tulee varmistaa omin silmin, että muut tienkäyttäjät ovat havainneet niiden käytön. Lain mukaan suuntavalojen tulee vilkkua samanaikaisesti 1-2 kertaa sekunnissa ja vilkkujen tulee olla ajoneuvoon sopivat. Jos suuntavilkut hajoavat jostain syystä yllättäen, kuljettaja ei saa jatkaa matkantekoa.
 • i Hätävilkut. Hätävilkkujen käyttö oli pitkään sallittua ainoastaan hätätilanteessa tai tienposkeen jääneen ajoneuvon havaitsemistarkoituksissa. Hätävilkkuja koskeva lainsäädäntö kuitenkin muuttui vuonna 2020 voimaan tulleen uuden tieliikennelain myötä. Nykyään hätävilkkuja saa käyttää myös ajon aikana, jos on tarve varoittaa muita tienkäyttäjiä välittömästä vaarasta, kuten edessä olevasta onnettomuudesta tai tiellä tai pientareella olevasta hirvestä tai peurasta.

Lisäksi laissa säädetään erikseen peruutusvalojen, rekisterikilven valon sekä äärivalojen käytöstä ja ominaisuuksista.

Huomioithan, että yllä oleva otos lainsäädännöstä ei välttämättä ole täydellinen eikä sitä päivitetä lainsäädännön mahdollisesti muuttuessa. Tutustu kutakin valaisintyyppiä koskeviin säädöksiin huolellisesti. Emme vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen muuttumisesta.

 Usein kysyttyä auton valoista 

Vastaamme nyt myös muutamiin usein kysyttyihin kysymyksiin auton valoihin liittyen.

⚠ Millaisia auton valojen symbolit ovat?

Usein auton valojen merkkivalot koostuvat soikiomaisesta valokuvun merkistä ja valon ominaisuuksia kuvaavasta symbolista. Esimerkiksi ajovalon merkki on kuvun muoto, josta lähtee hieman alaspäin juontavia viivoja. Kun pitkät valot ovat päällä, aktivoituu vastaava merkki, jossa viivat ovat suoraan vasemmalle päin. Vihreä etusumuvalon merkki (tai meripihkan värinen takasumuvalon merkki) koostuu valon symbolista ja pystysuorasta viivasta, jossa on poikkiviivoja. Parkkivalon merkki taas koostuu kahdesta valokuvun symbolista ja molempiin suuntiin osoittavista viivoista. Huomioithan, että symbolit voivat erota jonkin verran ajoneuvosta riippuen. Tutustu huolellisesti oman autosi merkkivaloihin ja lue myös AUTODOCin artikkeli auton merkki- ja varoitusvaloista.

⚠ Mistä tiedän, millainen lamppu minun on ostettava autooni?

Valaisimia ja lampputyyppejä on markkinoilla huima määrä. Tarkista aina ajoneuvon ohjekirjasta, millaiset valot autoosi sopivat. Joissain tapauksissa voi olla mahdollista valita ympäristöystävällinen ekolamppu tai jopa jälkiasentaa erityyppiset valot. Kannattaa kuitenkin aina kysyä asiantuntijan mielipidettä asiasta.

Jos et ole varma, millaiset valot autoosi sopivat, voit myös kysyä apua AUTODOC-verkkokaupan asiantuntijoilta. He auttavat sinua löytämään oikeat valot hyvään hintaan.

⚠ Mitä ovat äärivalot autossa?

Tietyn kokoisissa, tavallista isommissa ajoneuvoissa on käytettävä äärivaloja, jotka helpottavat ajoneuvon havaitsemista. Niitä käytetään myös peräkärryissä. Tavallisissa henkilöautoissa äärivaloja ei tarvita.

⚠ Voinko ajaa autolla, jonka valot ovat rikki?

Et. Tämä vaarantaa sekä sinut itsesi että muut tienkäyttäjät. Palaneet tai rikkoutuneet valot on korjattava välittömästi.

Yhteenveto

 • i Ajoneuvoissa on monentyyppisiä valoja. Tavallisten ajovalojen (joilla on lähivalo- ja kaukovalotoiminnot) on sumuvaloja, suuntavilkkuja ja tiettyjä lisävaloja, kuten erilliset pysäköintivalot.
 • i Yleisimmin käytettyjä lampputyyppejä ovat halogeeni- ja ksenonpolttimot sekä LED-lamput.
 • i Laki määrittelee tarkasti erilaisten ajoneuvon valaisimien ominaisuudet ja käyttötarkoitukset. Lampun rikkoutuessa se on vaihdettava välittömästi.
 • i Osta laadukkaat auton valot AUTODOC-verkkokaupasta. Meidän laajasta valikoimastamme löydät juuri sinun autoosi sopivat valot nopeasti ja helposti. Säästä rahaa tilaamalla uutiskirjeemme ja hyödyntämällä tarjouksemme!

  Kommenttia – 1

 • @user_1138745 06.09.2022
  Jäsen

  Hei,
  Voinko vaihtaa led suuntavilkut iD 3 vm, 2020. Ja minkälaiset? Nyt alkuperäiset eivät ole ledit.

  Terveisin,
  Ilkka

  Vastaa

Kommentoi

Your email address will not be published. Required fields are marked *