Category: Jarrujärjestelmä

Miten jarrut ilmataan

Jarrujärjestelmän tehokas toiminta on yksi turvallisen ajamisen avaintekijöistä. Täten jarrujen kunnon hyvänä pitäminen on jokaisen autonomistajan vastuu: kulutustavarat tulisi vaihtaa ajoissa, putkisto tarkistaa vuodoilta ja ilmata järjestelmä, jos siellä …