Auton hinaus: Kattava opas

Auton hinaus: Kattava opas

Osaatko auttaa, jos ystäväsi auto jää tien päälle? Auton hinaus ei ole rakettitiedettä, mutta sitä koskevat tietyt säännöt ja ohjeet. Vääränlainen hinaus on vaarallista ja voi aiheuttaa vaurioita sekä hinaavaan että hinattavaan ajoneuvoon. Lisäksi hinausta säätelee laki.

Tässä artikkelissa kerromme auton hinauksen oikeanlaisista käytännöissä ja siitä, miten laki säätelee toisen auton hinausta. Vastaamme myös usein kysyttyihin kysymyksiin aiheeseen liittyen.

Mitä auton hinaus tarkoittaa

Auto voi jättää tien päälle monesta syystä. Kun näin tapahtuu, auto on siirrettävä pois tien syrjästä, jotta siinä oleva vika voidaan korjata ja jotta se ei vaaranna ohi ajavaa liikennettä. Tällöin auton hinaaminen tulee kyseeseen. Ajoneuvon hinaaminen tarkoittaa sitä, että vetävä (hinaava) auto yhdistetään vedettävään (hinattavaan) autoon hinausköydellä, -palkilla tai -tangolla. Hinaava auto vetää sammuneen auton lähimmälle korjaamolle tai huoltamolle.

Auton hinaus: Laki

Hinaustoimenpidettä ja siihen tarvittavia varusteita säätelee tieliikennelaki, jota taannoin muutettiin. Muutokset koskevat myös auton hinaamista. Tieliikennelaki 729/2018 sanoo ajoneuvon hinaamisesta seuraavaa:

”Hinattaessa ajoneuvolla köyttä käyttäen ajoneuvoa, jota ei voi tai saa kuljettaa sen omalla moottorilla, tulee ajoneuvojen välin olla vähintään kolme metriä ja se saa olla enintään kuusi metriä. Ajoneuvoa, jonka jarrut ovat epäkunnossa, saa hinata vain tankoa tai puomia käyttäen. Ajoneuvoa, jonka ohjaus on epäkunnossa, saa hinata vain hinauspuomin varaan nostettuna.

Useaa ajoneuvoa ei saa hinata samanaikaisesti samalla vetävällä ajoneuvolla. Hinattavana oleva ajoneuvo ei ilman pakottavaa syytä saa olla vetävää ajoneuvoa painavampi.

Polkupyörällä, mopolla tai moottoripyörällä hinaaminen on kielletty, jos hinaaminen haittaa ajoa tai aiheuttaa vaaraa muille tienkäyttäjille.”

Hinausköysi

Laki on näiltä osin hyvin yksiselitteinen. Hinaukseen on saatavilla erilaisia välineitä, joista hinausköysi on yleisin. Köyden pituuden on siis oltava vähintään kolme metriä ja korkeintaan kuusi metriä. Sekä liian lyhyt että liian pitkä köysi voivat aiheuttaa vaaratilanteita erityisesti ohjausliikkeitä tehtäessä. Jarrujen vika estää köyden käyttämisen, ja tällöin on turvauduttava tankoon tai puomiin, joista jälkimmäinen on ainut vaihtoehto ohjauksen ollessa vioittunut. Älä yritä hinata useampaa ajoneuvoa kerralla äläkä raskaampaa ajoneuvoa kuin hinaava ajoneuvo. Pienillä kulkuvälineillä kuten polkupyörällä, mopolla ja moottoripyörällä ei pääsääntöisesti saa hinata.

Laissa on myös tarkennus erilaisten teiden osalta. Moottoritiellä ei pääsääntöisesti saa hinata köydellä tai vastaavalla, paitsi lähimpään poistumiskohtaan asti ehdottomassa hätätilanteessa. Hinausvälineen tulee olla tanko tai puomi. Entä mikä on suurin sallittu nopeus hinattaessa? Lain 101 § ottaa kantaa hinausnopeuteen: se saa olla enintään 60 km/h tai matalampi, jos ajoneuvoa koskee määräys alemmasta nopeudesta.

Miten valmistautua hinaukseen

Sinun on tärkeää tutustua huolella siihen, mitä ajoneuvosi ohjekirjassa sanotaan hinaamisesta. Joitain ajoneuvoja ei ole sallittua hinata ollenkaan. Huomioi ainakin seuraavat asiat.

 • i Automaattivaihteistolla varustettua autoa ei saa hinata. Automaattiauton hinaus onnistuu vain ammattilaisilta.
  Miten valmistautua hinaukseen
 • i Vertaa hinaavan ja hinattavan auton hinauskapasiteettia ja painoa. Huolehdi painon oikeanlaisesta jakautumisesta, varsinkin jos hinattavassa ajoneuvossa on matkatavaroita tai muuta rahtia.
 • i Valitse oikea hinausväline vian tyypistä ja ajoneuvosta riippuen (köysi, tanko vai puomi). Varmista, että sen pituus on sopiva ja sallittu.
 • i Huolehdi, että näet sivupeileistäsi hinattavan auton ja muun takana tulevan liikenteen esteettömästi.
 • i Hinattavassa autossa on oltava valot. Jos valoja ei saada päälle toimintahäiriön vuoksi (esim. akun tyhjennyttyä), on turvauduttava erillisiin valaisimiin. Tarkista valaistusta koskevat ohjeet. Huomioithan, että hätävilkkuja ei saa käyttää valoina muissa tapauksissa kuin silloin, kun auto on liikkumattomana tien varressa.
 • i Tarkista sekä hinaavan että hinattavan auton jarrut ennen hinaamista.
 • i Suunnittele hinausreitti etukäteen. Yritä pitää se mahdollisimman lyhyenä. Vältä ajoneuvon hinaamista ruuhka-aikana.
 • i Jos hinattava auto on hankalassa ja runsaasti liikennöidyssä paikassa (esim. Kehä III tai Helsinki–Tampere-moottoritie), ota suosiolla yhteyttä ammattilaisiin. Näin ruuhkaisissa olosuhteissa hinaaminen muodostaa merkittävän kolaririskin.
 • i Pyri harjoittelemaan hinaamista jo etukäteen. Pyydä apua, jos sinulla ei ole aiempaa hinauskokemusta.

Hinausohje

Nyt kun olet valmis hinaamaan autoa, noudata alla olevaa yleisluontoista hinausohjetta.

Huomio! Tutustu aina ajoneuvosi ohjekirjaan, hinaustarvikkeiden mukana tuleviin käyttöohjeisiin sekä ajankohtaiseen lainsäädäntöön ennen hinaamista. Ohjeet eivät välttämättä ole täydelliset eikä niitä päivitetä lainsäädännön mahdollisesti muuttuessa.

 1. Yhdistä hinausköysi, -puomi tai -tanko sen käyttöohjeiden mukaisesti hinaavan auton vetokoukun ja hinattavan auton puskurin alla olevan koukun välille. Yhdistä tarvittaessa sähkökytkennät. Varmista, että kiinnitys on vahva.
  Hinausohje
 2. Kokeneemman kuljettajan tulisi istua hinaavaan autoon. Hinattavassakin autossa tulee olla kuljettaja ja hänen on pysyttävä valppaana.
 3. Hinaavan auton tulee lähteä matkaan hillitysti. Myös hinattavan auton moottorin tulee olla päällä, mikäli se vain on mahdollista.
 4. Aja rauhallisesti ja noudata sallittua hinausnopeutta. Vältä teräviä käännöksiä, jarrutuksia ja kiihdytyksiä. Äkkinäiset ohjausliikkeet saattavat johtaa hinausköyden katkeamiseen ja erilaisiin vaaratilanteisiin.
 5. Käytä suuntavilkkua hyvissä ajoin, jotta takana ajavien ajoneuvojen kuljettajat ymmärtävät sinun olevan aikeissa kääntyä.
 6. Pidä hinausmatka mahdollisimman lyhyenä.
 7. Kaikissa tapauksissa molempien autojen kuljettajien välisen yhteydenpidon tulee olla toimivaa, esim. handsfree-puhelun kautta. Jos ilmenee ongelmatilanteita, on pysähdyttävä välittömästi.

Ajoneuvon hinaaminen: Usein kysyttyä

Vastaamme nyt joihinkin usein kysyttyihin kysymyksiin ajoneuvon hinaukseen liittyen.

⚠ Onko katsastamattoman auton hinaus sallittua?

Ei ole. Liikenneturvan mukaan kaikkien liikenteessä olevien ajoneuvojen, myös hinattavien, tulee olla liikennekäyttöön otettuja, eli niillä tulee olla voimassa oleva vakuutus ja niistä tulee olla maksettu ajoneuvovero.

⚠ Pitääkö hinausköyteen kiinnittää “lippu”?

Kyllä. Hinausköydessä tai -tangossa tulee olla lippu, joka varoittaa hinauksesta.

⚠ Saako autoa hinata pakkasella? Mitä ottaa huomioon?

Hinaus pakkasella on pääsääntöisesti täysin mahdollista. On kuitenkin syytä huomioida jäinen tienpinta ja olla entistäkin varovaisempi ohjausliikkeitä tehtäessä. Lisäksi jos hinattava auto ei käynnisty, on syytä pukeutua lämpimästi auton lämmityksen puuttuessa ja varmistaa, että ikkunat eivät mene huuruun sisällä olevan kuljettajan hengityksen vuoksi.

⚠ Miten uusi tieliikennelaki muutti hinaussääntöjä?

Vuonna 2020 voimaan astuneen uuden tieliikennelain mukaan hinauksessa ei saa enää käyttää hinausapuvaunua eli dollya. Myös moottoripyörällä hinaaminen kiellettiin tilanteissa, joissa hinaamisesta on haittaa tai vaaraa muulle liikenteelle.

⚠ Mitä tapahtuu, jos rikon hinaukseen liittyvää lakia?

Poliisi arvioi rikkomuksen. Todennäköisesti saat liikennevirhemaksun, joka on suuruudeltaan vähintään 20 euroa ja enintään 200 euroa.

⚠ Miten automattivaihteisen auton hinaus tapahtuu?

Automaattivaihteisen auton vetopyörien tulee pysyä ylhäällä. Koska tällaisen varmistaminen ei normaalisti ole mahdollista, automaattiautoa ei voi hinata itse. Yleensä ne nostetaankin varsinaisen hinausauton lavalle. Älä yritä hinata automaattivaihteista autoa tavanomaiseen tapaan, koska sen vaihteisto voi vaurioitua.

Yhteenveto

 • i Ajoneuvon hinaaminen on haastavaa puuhaa, jota koskevat useat säännökset. Lain mukaan hinaaminen on mahdollista 60 km/h nopeudella hinausköydellä, -palkilla tai -tangolla. Eri tietyyppejä ja ajoneuvoja koskevat erilaiset vaatimukset, ja lisäksi vaatimuksia on mm. auton valaistusta ja köyden pituutta koskien.
 • i Suunnittele hinausreitti aina huolellisesti etukäteen ja aja rauhallisesti, äkkinäisiä ohjausliikkeitä välttäen. Hinaavan ja hinattavan auton kuljettajilla tulee olla katkeamaton yhteys toisiinsa.
 • i Monenlaiset tarvikkeet auton hinaukseen löydät AUTODOC-verkkokaupasta. Meiltä löydät muun muassa eri kapasiteettien ja pituuksien hinausköysiä ja paljon muuta tarpeellista. Näin varmistat turvallisen ja onnistuneen hinauksen. Tervetuloa tutustumaan ja säästämään!
  Profiilisi on sinun henkilökohtainen assistenttisi

  Se voi seurata kuluja, pitää lokia ja vaihtoaikataulua sekä tallentaa korjausoppaita, muistiinpanoja ja asiakirjoja