Auton akun lataaminen: Lataustavat, latausaika ja akun kesto

auton-akun-lataaminen-pakkasella

Auton sydän on moottori, se on selvää. Paraskaan moottori ei kuitenkaan toimisi ilman auton akkua, joka syöttää käynnistysmoottorille sen tarvitseman virran ja saa näin auton moottorin käyntiin. Jos akku pääsee ehtymään, auton akun lataaminen voidaan suorittaa eri tavoin.

Tässä artikkelissa kerromme kaiken, mitä sinun tulee tietää auton akun latauksesta, lataustavoista, latausajasta ja akun kestosta. Lisäksi vastaamme usein kysyttyihin kysymyksiin.

Auton akun rakenne ja toiminta

Ensimmäiset akut asennettiin autoihin jo 1910-luvun alussa ja siitä pitäen ne ovat olleet tärkeä osa nykymuotoisen moottoriajoneuvon toimintaa. Akun tehtävä on syöttää virtaa käynnistysmoottorille, joka saa varsinaisen moottorin käynnistymään. Lisäksi akku syöttää virtaa sytytysjärjestelmän osille, valoille ja sähköä kuluttaville laitteille. Itse akku saa virtansa auton laturilta.

Auton akku on raskas kokonaisuus, joka koostuu useista osista. Akut voivat olla erityyppisiä: AGM-akkuja, geeliakkuja, avoimia ”märkäakkuja”, spiraaliakkuja ja niin edelleen. Ne voivat hyödyntää erilaisia kemiallisia reaktioita, mutta nykyään yleisimpiä ovat lyijyhappoakut ja litiumioniakut. Kannella varustetun akkukotelon sisältä löytyy useita väliseiniä, jotka erottavat toisistaan kennot, joissa on positiivisia ja negatiivisia akkulevyjä, elektrolyyttiä ja kennon kotelo.

Kennon sisältämät aktiiviset materiaalit (esim. positiivissa levyissä lyijydioksidi ja negatiivisissa levyissä huokoinen lyijy) reagoivat kennossa elektrolyyttinä toimivan rikkihapon kanssa. Avaamatta tässä artikkelissa akun kemiaa enempää, akun toiminta perustuu lyhyesti sanottuna kahteen samanaikaiseen kemialliseen reaktioon, ja akkuun varastoitu kemiallinen energia muunnetaan sähköenergiaksi. Positiivisia ja negatiivisia levyjä erottavat erotinlevyt, jotka toimivat samalla tiivisteinä, vaimentimina ja tukina. Lisäksi akku sisältää sähköä johtavan ristikon, joka toimii aktiivisen materiaalin runkona. Akkukotelosta löytyy lisäksi varoventtiili sekä navat, joihin liitettävillä liittimillä akkuun varastoitu energia otetaan auton käyttöön.

Auton akun lataaminen

Auton akun lataaminen

Kun auto on käynnissä, laite nimeltä laturi (latausgeneraattori) lataa akkua jatkuvasti. Laturi muuntaa mekaanisen energian sähköenergiaksi, joka syötetään akulle. Näin ollen auton akkua ei tavallisesti tarvitse ladata erikseen manuaalisesti vaan se latautuu itsestään ajon aikana. Laturin on ladattava akkua, sillä muuten akku ehtyisi käytössä. Vakaa jännite on tärkeää moottorin toiminnan kannalta.

Joskus auton akun lataus on syystä tai toisesta päässyt ehtymään, ja tällöin auton akku pitää ladata manuaalisesti. Akun tyhjentymiseen voivat johtaa akun luonnollisen käyttöiän päättyminen, laturin vika, päälle unohtuneet sähkönkuluttajat, akun liittimien korroosio tai löystyminen, erittäin kylmät tai kuumat sääolosuhteet sekä toistuva erittäin lyhyiden matkojen ajaminen. Alle kerromme kahdesta auton akun yleisimmästä lataustavasta.

Auton akun lataaminen akkulaturilla / ylläpitolaturilla.

Akkulaturi on laite, jota voidaan käyttää täysin tyhjentyneen akun lataamiseen esimerkiksi silloin, kun auton oma laturi ei syystä tai toisesta toimi. Markkinoilla on myynnissä erilaisia akkulatureita, joiden toimintaperiaate on lähes samanlainen, mutta joiden latausominaisuudet eroavat toisistaan etenkin syötettävän jännitteen ja lataustavan osalta. Akkulaturien tyyppejä ovat tavalliset akkulaturit, ylläpitolaturit sekä pikalaturit. Lataus voi olla lineaarista, monivaiheista tai ylläpitolatausta.

Auton akun lataaminen akkulaturilla

Akkulaturin käyttöä varten kannattaa ensin irrottaa akku autosta. Poista negatiivinen eli maadoituskaapeli ensimmäisenä (se on väriltään musta) ja sitten vasta positiivinen (punainen) kaapeli. Tämän jälkeen akun navat kannattaa puhdistaa huolellisesti akkuhappojäämien neutraloimiseksi. Käytä suojahanskoja ja -laseja äläkä kosketa paljasta ihoa ennen kuin olet pessyt kätesi. Varmista, että auton oma laturi on poissa päältä ja yhdistä akkulaturisi positiivinen kaapeli akun positiiviseen napaan ja negatiivinen kaapeli negatiiviseen napaan. Valitse sitten akkulaturin käyttötapa: valittavana voi olla pikalataus tai ylläpitolataus. Valitusta asetuksesta riippuu, paljonko latausvirtaa laturi syöttää akulle. Ylläpitolataus antaa yleensä parhaat tulokset.

Tarkkaile latauksen edistymistä. Joissain akkulatureissa on asetus, jossa latauksen voi asettaa vain tietyksi ajaksi, tai asetus, jossa laturi sammuu itsestään kun akku on täynnä. Kun akku on latautunut täyteen, sammuta laturi. Irrota ensimmäiseksi negatiivinen kaapeli ja sitten positiivinen kaapeli ja poista laturi.

Auton akun lataus kaapeleilla.

Auton akun lataus kaapeleilla

Käynnistyskaapeleita käytetään yleensä virran syöttämiseen ajoneuvoon, joka on yllättäen hyytynyt paikoilleen. Näin voi käydä varsinkin pakkasella – valitettava tilanne on tuttu monille autoilijoille. Apukäynnistyskaapelin avulla tyhjentynyt akku voidaan ladata nopeasti toisesta autosta. Saatavilla on kuitenkin myös apukäynnistimiä, joissa on akku ja joiden käyttöön ei tarvita virtaa antavaa ajoneuvoa. Kaapelin käyttö on helppoa eikä siihen yleensä vaadita sen kummempaa erikoisosaamista.

Apukäynnistyskaapeli kytketään ensin virtaa antavan ajoneuvon akkuun ja vasta sitten tyhjentyneeseen akkuun. Positiivinen kaapeli yhdistetään positiiviseen napaan ja negatiivinen negatiiviseen – tämä on tärkeä tehdä oikein, sillä väärä liitäntä voi johtaa molempien akkujen vioittumiseen. Maadoita negatiivinen kaapeli asettamalla sen pää maalaamatonta metallipintaa vasten ajoneuvossa, jonka akku on ehtynyt. Sopiva kohta on esimerkiksi auton korissa tai auton laturin pitimessä sopivan etäällä akusta: maadoitus liian lähellä akkua voi aiheuttaa kipinöitä. Virran tulee olla kytkennän aikana pois päältä molemmissa ajoneuvoissa ja seisontajarrun tulee olla kytkettynä. Autot eivät saa koskea toisiaan muutoin kuin kaapelien välityksellä; siksi kannattaa valita sopivan pitkä, vähintään 6-metrinen kaapeli.

Käynnistä virtaa antava ajoneuvo, ja anna sen käydä muutaman minuutin ajan, jotta akku alkaa latautua. Käynnistä sitten ladattavan auton moottori ja anna sen käydä tyhjäkäynnillä muutaman minuutin ajan. Jos auto ei vieläkään starttaa, akku voi olla vioittunut. Kun akku on saanut hieman latausta, irrota ensimmäiseksi negatiivinen musta kaapeli ladattavasta autosta ja sitten lataavasta autosta ja seuraavaksi positiivinen punainen kaapeli lataavasta autosta ja lopuksi punainen kaapeli ladattavasta autosta. Latauksen jälkeen on tärkeää ajaa vähintään vartti, jotta tyhjentynyt akku ehtii jälleen latautua täyteen.

Ota huomioon, että akun jännite on korkea ja väärin tehty lataus voi aiheuttaa sähköiskun, akun vioittumisen tai jopa sen räjähtämisen. Pyydä apua, jos et ole varma siitä, kuinka toimia.

Auton akun latausaika ja latauksen kesto

Se, kuinka kauan auton akun lataus kestää, riippuu akkulaturin tyypistä ja ominaisuuksista sekä akun tyypistä ja ampeereista. Melkein kaikki tavallisissa ajoneuvoissa käytetyt akut ovat 12-volttisia, ja ampeerituntimäärä eli Ah tarkoittaa sitä, kuinka paljon virtaa akku pystyy syöttämään. Akun ominaisuudet on merkitty sen kanteen. Jos mietit, kuinka kauan auton akkua pitää ladata, kannattaa varautua siihen, että esimerkiksi 20 ampeerin akkulaturilla 12-volttisen akun lataus vie 2–4 tuntia ja tavallisella 4 ampeerin laturilla 12–24 tuntia.

Entä kuinka kauan auton akun lataus kestää? Kun auton akku on ladattu täyteen, lataus säilyy akussa yleensä 2–3 kuukautta, kunhan akku on hyväkuntoinen ja melko uusi. Vanhemmat akut kuluvat nopeammin. Latauksen kestoon vaikuttaa myös se, missä ajoneuvoa säilytetään. Ulkona pakkasessa akku voi tyhjentyä nopeastikin.

Käytännössä jokaisen autonomistajan on tarpeen vaihtaa akku joskus. Auton akun käyttöikä on yleensä neljästä kuuteen vuotta. Käyttöikään vaikuttavat auton käyttö tai käyttämättömyys, kuinka pitkiä tai lyhyitä matkoja autolla tehdään ja missä autoa säilytetään. Akkujen laaduissa on myös eroja ja halpisakuilla on tapana kulua nopeammin.

Usein kysyttyä auton akun lataamisesta

Vastaamme nyt muutamiin usein kysyttyihin kysymyksiin auton akun lataukseen liittyen.

⚠ Latautuuko auton akku tyhjäkäynnillä?

Kyllä latautuu. Auton akun latautuminen tyhjäkäynnillä tapahtuu ihan samalla tavalla kuin myös ajon aikana.

⚠ Latautuuko auton akku ajon aikana?

Kyllä, tämä on juuri se tapa, miten akku yleensä latautuu. Auton ollessa liikkeellä laturi käy nopeammin ja tuottaa enemmän virtaa akun lataamiseen. Ajoaika vaikuttaa siihen, kuinka täyteen akku latautuu; yleensä täyteen latautumiseen vaaditaan 30–60 minuutin ajo.

⚠ Miten pakkanen vaikuttaa akun lataamiseen?

Auton akun lataaminen pakkasella tapahtuu samalla tavalla kuin muissakin sääolosuhteissa. Pakkanen kuitenkin saa akun kulumaan nopeammin, joten akun latautuminen täyteen vie usein pakkasella pidempään.

⚠ Onko auton akun lataus lämmitystolpasta mahdollista?

Auton akkua saa ladata lämmitystolpasta, toisin kuin pinttynyt myytti väittää. Toimi samoin kuten yllä mainituissa esimerkeissä. Myös sähköauton lataaminen lämmitystolpasta on mahdollista, mutta suosittelemme ensisijaisesti latausaseman käyttöä.

⚠ Pitääkö auton akku irrottaa sen lataamiseksi?

Akku on suositeltavaa irrottaa autosta ennen sen lataamista.

⚠ Mikä on paras auton akku?

Selvitä vastaus artikkelistamme parhaat auton akut 2021.

⚠ Miten sähköauto latautuu? Millaisia sähköauton latureita on olemassa?

Sähköauton lataaminen on oma ”taiteenlajinsa”. Lue täältä, millaisia sähköauton latureita on olemassa.

⚠ Paljonko auton akkulaturit maksavat? Entä laturit ja akut?

AUTODOC-verkkokaupassa akkulaturien hinnat liikkuvat 15–65 euron välillä laturista riippuen. Jos auton oma laturi on rikki tai akku on ylittänyt käyttöikänsä, meillä on myynnissä myös auton latureita ja akkuja eri automalleihin edullisin hinnoin.

Yhteenveto

 • i Auton akku latautuu tavallisesti ajon aikana, sillä auton laturi muuntaa mekaanista energiaa akun lataamiseen tarvittavaksi virraksi. Joskus akku voi kuitenkin olla ehtynyt tai laturi vioittunut, ja tällöin akku on ladattava akkulaturilla tai kaapelilla
 • i Auton akun latausaika riippuu siitä, millainen akku ja akkulaturi ovat kyseessä. Se voi kestää muutamasta tunnista aina 24 tuntiin.
 • i Tutustu tarjouksiimme AUTODOC-verkkokaupassa ja tilaa tarvitsemasi osat tänään helposti, nopeasti ja luotettavasti! Asiantuntijamme auttavat sinua mielellään löytämään tarvikkeet, jotka tarvitset.

Kommenttia – 1

 • @T. S.
  18.01.2023 07:28
  Jäsen

  Auton akku latautuu ajonaikana, mutta tyhjentynyttä akkua ei saada täyteen ajamalla.
  Normaalisti auton laturin latausjännite on 13,8-14,5.
  AGM-akku saadaan täyteen 14,7-14,8 V latausjännitteellä, tosin sähkökemiallisin perustein yhden kennon latausjännitteen tulee olla 2,6V eli 6 kennoisessa ( nimellisjännite 12V ) 15,6V. Perinteisessä "happoakussa" vähintään 15,5V. Mieluummin 16,5V.
  Auton latausjärjestelmä on tehty korvaamaan startissa käytetty virtamäärä - ei alivarauksessa olevan akun lataamiseen.

Profiilisi on sinun henkilökohtainen assistenttisi

Se voi seurata kuluja, pitää lokia ja vaihtoaikataulua sekä tallentaa korjausoppaita, muistiinpanoja ja asiakirjoja