Näin tarkistat autosi akku

Näin tarkistat autosi akku

AUTODOCIN yksinkertaiset menetelmät

 1. Suorita silmämääräinen tarkastus

  • Jos akun navoissa on korroosiota, puhdista ne teräsharjalla ja voitele kuparirasvalla.
  • Jos huomaat vaurioita kotelossa, on parasta vaihtaa akku.
 1. Tarkista elektrolyyttitasot indikaattorin avulla

  Poista pöly ja lika indikaattorista ja katso sen väriä:
  • Vihreä tarkoittaa, että elektrolyyttitaso ja akun varaus ovat normaaleja.
  • Valkoinen tarkoittaa, että akun varaus on heikko ja se on ladattava uudelleen.
  • Punainen tarkoittaa, että elektrolyytin happamuus on lisääntynyt ja vesitaso on laskenut.
 • i Muista irrottaa akun navat.
 • i Lisää tislattua vettä tarvittaessa.
 • i Käytä kumihansikkaita työskennellessäsi elektrolyytin kanssa: ihokosketus voi aiheuttaa kemiallisia palovammoja.
Tarkista elektrolyyttitasot indikaattorin avulla
 1. Tarkista elektrolyyttitaso akkukotelon erityismerkintöjen avulla

  Varmista, että elektrolyyttitaso on ”min” ja ”max”-merkkien välillä.
 • i Muista irrottaa akun navat.
 • i Lisää tislattua vettä tarvittaessa.
 • i Käytä kumihansikkaita työskennellessäsi elektrolyytin kanssa: ihokosketus voi aiheuttaa kemiallisia palovammoja.
 1. Tarkista elektrolyyttitaso lasiputken avulla, jos akussa ei ole merkintöjä, jotka osoittavat tasoa
 • i Huom! Tämä koskee vain huollettavia akkuja.
 • i Tarkista jokaisen kennon elektrolyyttitaso.
 • Pysäköi auto tasaiselle alustalle. Puhdista akkukennot pölystä ja liasta.
 • Poista kennon korkki ja aseta putki.
 • Kun lasiputki koskettaa lyijylevyjä, täytä se ja ota se ulos.
 • Laita kennon korkki takaisin paikalleen.
 • Elektrolyytin korkeus putkessa osoittaa sen tason akussa.
 • i Muista irrottaa akun navat.
 • i Lisää tislattua vettä tarvittaessa.
 • i Käytä kumihansikkaita työskennellessäsi elektrolyytin kanssa: ihokosketus voi aiheuttaa kemiallisia palovammoja.
Tarkista elektrolyyttitaso lasiputken avulla, jos akussa ei ole merkintöjä, jotka osoittavat tasoa
 1. Tarkista elektrolyytin tiheys

  • Pysäköi auto tasaiselle alustalle. Puhdista akkukennot pölystä ja liasta.
  • Poista kennon korkki ja aseta hydrometriputki.
  • Vedä täysi näyte elektrolyytistä hydrometriin. Hydrometriputken tulisi kellua vapaasti nesteessä.
  • Lukema, jossa elektrolyytti kohtaa hydrometrin asteikon, osoittaa elektrolyytin tiheyden.
  • Tyhjennä elektrolyytti varovasti takaisin akkuun.
  • Laita kennon korkki takaisin paikalleen.
 • i Muista irrottaa akun navat.
 • i Huom! Tämä koskee vain huollettavia akkuja.
 • i Tarkista elektrolyytin tiheys jokaisessa kennossa.
 1. Mittaa akun jännite volttimittarilla tai yleismittarilla

  Kytke yleismittari tasajännitteen mittaustilaan ja aseta mittausalue 20 volttiin.
  Kytke yleismittarin musta mittapää akun negatiiviseen napaan ja punainen positiiviseen napaan. Ota lukema yleismittarin näytöltä.
  • Jos akku on täysin ladattu, jännitteen tulisi olla yli 12,6 volttia. Alle 12,6 voltin jännite tarkoittaa, että akku on ladattu alle 50 %.
  • Jos akun jännite on alle 11,6 volttia, se tarkoittaa, että akku on täysin tyhjä.
 • i Muista irrottaa akun navat.
 • i Puhdista navat teräsharjalla tarvittaessa, ennen kuin tarkistat ne.
Mittaa akun jännite volttimittarilla tai yleismittarilla
 1. Tarkista akun lataustaso akun kuormitustesterillä
 • i Muista irrottaa akun navat.
 • i Puhdista navat teräsharjalla tarvittaessa, ennen kuin tarkistat ne.
 • i Akkua ei saa käyttää 6-8 tuntia ennen tarkastusta.
 • i Suorita tarkastus vain, jos elektrolyyttitaso on normaali.

Kytke mittapäät akun positiivisiin ja negatiivisiin napoihin:

 • Mittaa akun jännite ilman kuormitusvastusta.
  • Auton akku on ladattu täyteen, jos lukemat ovat 12,6–12,9 voltin välillä.
  • Auton akku on tyhjä, jos lukemat ovat alle 11,5 volttia.
 • i Toista mittaus muutaman kerran.
 • i Tarkastuksen ei tulisi kestää kauemmin kuin 6–10 sekuntia.
 • i Odota 3–5 minuuttia mittausten välillä.
 • Mittaa akun jännite kuormitusvastuksella.
  • Auton akku on ladattu täyteen, jos lukemat ovat yli 10,2 volttia.
  • Auton akku on täysin tyhjä, jos lukemat ovat alle 7,8 volttia.
Profiilisi on sinun henkilökohtainen assistenttisi

Se voi seurata kuluja, pitää lokia ja vaihtoaikataulua sekä tallentaa korjausoppaita, muistiinpanoja ja asiakirjoja