Bensiini E10: Käyttö, soveltuvuus ja ongelmat

Bensiini E10: Käyttö, soveltuvuus ja ongelmat

E10-bensiini saapui Suomen markkinoille vuonna 2011. Se on Suomessa yleisimmin tankattu polttoaine ja se merkitään huoltoasemilla yleensä 95 E10 -tunnuksella.

Tässä artikkelissa kerromme E10-bensan koostumuksesta, sen käytöstä sekä sen soveltuvuudesta eri ajoneuvomalleihin. Kerromme myös, mitkä ovat E10-bensiinin ongelmat. Lopuksi vastaamme eräisiin usein kysyttyihin kysymyksiin.

E10-bensa: Koostumus

Erilaiset polttomoottoreissa käytettävät polttoaineet eroavat toisistaan oktaaniluvun perusteella. Oktaaniluku viittaa polttoaineen puristuskestävyyteen eli siihen, kuinka suuri määrä ilma-polttoaineseosta puristuu männän kierroksen aikana. Sopiva oktaaniluku on tärkeä, jotta vältytään nakutukselta eli polttoaineseoksen väärin ajoitettua ja räjähtävää palamista, jota tapahtuu liian pienellä oktaaniluvulla.

Oktaaniluku itsessään viittaa siihen, millaiset nakutusominaisuudet polttoaineella on. Jos oktaaniluku on esimerkiksi 95, polttoaineseos vastaa seosta, jonka 2,2,4-trimetyylipetaanin tilavuusprosentti on 95 ja n-heptaanin 5. Jokaisella autolla on oma oktaanivaatimus, jota tankkaajan tulee noudattaa.

Oktaaniluku ei kuitenkaan kerro koko totuutta bensiinistä. Oktaanilukuun vaikuttaa bensiinin koostumus eli mitä aineita polttoaine sisältää ja missä seossuhteessa aineet ovat. Bensiinin pääkomponentteihin kuuluvat hiili ja vety, minkä lisäksi se sisältää lisäaineita. E10-bensiinin eli 95 E10:n myynti alkoi Suomessa vuonna 2011. Se on 95-oktaanista polttoainetta ja nykyään Suomessa myytävän polttoaineen peruslaatu. 95 E10 sisältää hiilen ja vedyn ohella 10 tilavuusprosenttia etanolia eli etyylialkoholia (tai joissain tapauksissa eettereitä tai muita alkoholeja). Polttoaineessa käytettävä etanoli voidaan tuottaa kotitalouksien biojätteistä sekä muista sokeri- ja tärkkelyspitoisten aineiden käymisprosessin avulla valmistetuista biokomponenteista sekä selluloosapohjaisista raaka-aineista. E10-bensassa käytettävän etanolin on täytettävä sille asetetut SFS-EN 15376 -standardin mukaiset vaatimukset. Sitä lisätään bensiiniin päästöjen vähentämiseksi Euroopan unionin kestävyyslainsäädännön mukaisesti. Jatkossa polttoaineen biosisältöä ollaan kasvattamassa edelleen.

Aiemmin 95-oktaanisen bensiinin etanolipitoisuus oli vain 5 tilavuusprosenttia (95 E5 -bensa). Sitä ei enää myydä. Nykyään Suomen markkinoilla myydään E10-bensiinin lisäksi myös 5 tilavuusprosenttia etanolia sisältävää 98-oktaanista 98 E5 -polttoainetta. Sitä käytetään pääsääntöisesti vanhemmissa autoissa, jotka vaativat 98-oktaanista polttoainetta.

E10-bensa: Käyttö ja soveltuvuus

95 E10:n sopivuus kattaa kaikki bensiinikäyttöiset ajoneuvot, jotka on rekisteröity vuonna 2012 tai sen jälkeen ja jotka vaativat enintään 95-oktaanista polttoainetta. Kaikissa 2018 alkaen rekisteröidyissä bensiinikäyttöisissä autoissa soveltuvat polttoaineet on merkitty bensaluukun sisäpuolelle ja myös joistain tätä vanhemmista autoista löytyy kyseinen merkintä. Vuonna 2011 E10-bensiinin soveltuvuus henkilöautoihin herätti runsaasti keskustelua ja julkaistiinpa soveltuvuuden tarkistamiseen verkkosivustokin, joka sittemmin on poistunut käytöstä.

E10-bensa: Käyttö ja soveltuvuus

Kun E10:n soveltuvuus on varmistettu, sen tankkaaminen ja käyttö tapahtuvat aivan kuten muidenkin polttoaineiden.

E10-bensa: Ongelmat

Kun E10 saapui Suomen markkinoille, monet pelkäsivät polttoaineen peruslaadun muuttumisen aiheuttavan erilaisia ongelmia. Suurin osa peloista osoittautui kuitenkin turhiksi. E10-bensa on turvallista ja hyvälaatuista eikä sen käyttämisellä juurikaan ole haittavaikutuksia edellyttäen että kyseinen polttoaine soveltuu omaan ajoneuvoon. 

Harvinaisissa tapauksissa E10:n käyttö voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia. Niiden juurisyy on usein se, että E10 sisältää etanolia, joka liukenee veteen. E10 siis sitoo vettä ja näin auton polttoainesäiliöön voi ajan myötä kertyä kosteutta. Kosteus on haitallista ja voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia, kuten korroosiota ja osien kulumista. Erilaisia ongelmia voi seurata myös siitä, jos E10-bensiiniä tankataan autoon, johon se ei sovi. Tällöin riskinä on esimerkiksi tiivisteiden ja kumiosien kuluminen sekä moottorin osien korroosio ja jopa laajemmat vauriot.

Usein kysyttyä E10-bensasta

Vastaamme nyt muutamaan usein kysyttyyn kysymykseen 95E10-polttoaineeseen liittyen.

⚠ Mistä lyhenne E10 tulee?

E tarkoittaa etanolia, 10 tarkoittaa etanolin tilavuusprosenttia polttoaineessa.

⚠ Mikä on bensojen 95 E10 ja 98 E5 ero?/strong>

95 E10 on 95-oktaanista ja sisältää 10 tilavuusprosenttia etanolia. 98 E5 taas on 98-oktaanista ja sisältää vain 5 tilavuusprosenttia etanolia. 95 E10 saapui markkinoille 2010-luvun alkupuolella ja se ei välttämättä sovi tätä vanhempiin ajoneuvoihin.

⚠ Mistä tiedän, käykö E10-bensa autoon?

Jos autosi on rekisteröity 2012 tai sen jälkeen, E10:n pitäisi sopia autoosi. Uusissa ja monissa vanhemmissakin autoissa sopivuus on merkitty bensaluukun sisäpuolelle. Sopivat polttoaineet ilmoitetaan myös kunkin auton ohjekirjassa ja ne voi selvittää myös netistä valmistajan verkkosivuilta. Mitään yhtä isoa 95E10-sopivuuslistaa ei tiettävästi tällä hetkellä ole saatavilla vaan sopivuus tulee selvittää ajoneuvokohtaisesti.

⚠ Mitä jos tankkaan E10-bensaa autoon, johon se ei sovellu?

Yksi kerta väärän polttoaineen tankkaamista harvoin aiheuttaa sen kummempia ongelmia. Tankin voi tyhjentää polttoaineesta tai polttoaineeseen voi sekoittaa oikeaa polttoainetta, kun tankkiin mahtuu sitä lisää. Jos väärää polttoainetta tankataan säännöllisesti, se voi alkaa aiheuttaa metalli- ja muoviosien korroosiota, kumiosien kulumista, vuotoja ja jopa riskin moottoripalosta.

⚠ En ole varma, käykö 95 E10 autooni. Kannattaako minun tankata sitä?

Jos et ole varma E10:n sopivuudesta autoosi, kannattaa pelata varman päälle ja olla tankkaamatta sitä.

⚠ Onko E10-polttoaine ympäristöystävällistä?

95 E10 -bensa on fossiilista polttoainetta eikä sitä sinällään voi pitää ympäristöystävällisenä. Se on kuitenkin ympäristölle vähemmän haitallista kuin 95 E5 -polttoaine, sillä sen etanolipitoisuus on E5:een verrattuna kaksinkertainen. Vuonna 2008 tehdyn tutkimuksen mukaan E10:n käyttö vähensi pienhiukkasia 20–30 % tavalliseen lyijyttömään bensiiniin verrattuna. Näin E10:n käyttö voi vähentää ajoneuvon hiilidioksidipäästöjä 2–5 %.

E10-bensan ympäristöystävällisyyden arvioinnissa tulee huomioida myös se, mistä bensiiniin sekoitettu etanoli on peräisin. Ympäristöystävällisyyttä parantaa etanolin kotimaisuus ja sen ruoka- tai teollisuusjätteissä oleva alkuperä. Jos etanoli sen sijaan on varta vasten tuotettu biopolttoaineeksi, voi tällä olla haitallisia maankäytöllisiä vaikutuksia mikäli viljelmiä varten on esimerkiksi raivattu metsiä. Euroopan unioni vaatii biopolttoaineiden kestävyydestä erilaisia alkuperätodistuksia ja seuraa polttoaineiden elinkaaripäästöjä.

⚠ Voiko E10-bensiiniä käyttää myös muissa kuin autoissa?

Usein E10:tä voi käyttää myös moottoripyörissä, mopoissa, maastoajoneuvoissa, veneissä sekä pienkoneissa, kuten puutarhakoneissa ja sahoissa. Tarkista kuitenkin aina E10:n soveltuvuus ajoneuvoon tai koneeseen.

⚠ Onko E10:ta saatavilla koko maailmassa?

Ei – eikä edes koko Euroopassa. Vuonna 2022 sitä myydään Suomen lisäksi Alankomaissa, Belgiassa, Bulgariassa, Latviassa, Liettuassa, Luxemburgissa, Ranskassa, Romaniassa, Saksassa, Slovakiassa, Tanskassa, Unkarissa sekä Virossa. Yllättävää kyllä, E10 saapui Ruotsin ja Britannian markkinoillekin vasta 2021. Euroopan ulkopuolella E10:tä myydään muun muassa Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

Yhteenveto

  • i E10-bensiini saapui Suomen markkinoille vuonna 2011 ja se on nykyään Suomessa myytävän bensan ns. peruslaatu. E10:n soveltuvuus kattaa kaikki 2012 alkaen rekisteröidyt henkilöautot. Sopivuus kannattaa kuitenkin tarkistaa aina bensaluukun sisäpuolelta, ajoneuvon ohjekirjasta tai valmistajalta.
  • i E10 sisältää 10 tilavuusprosenttia etanolia. Se on biopolttoainetta, joka voi olla peräisin esimerkiksi ruoanjätteistä tai teollisuudesta. E10-bensiini aiheuttaa harvoin ongelmia, mutta sinänsä etanoli imee vettä ja E10:n käyttö voi kerryttää bensatankkiin kosteutta ajan myötä.
  • i AUTODOC-verkkokaupasta löydät auton osat, nesteet, öljyt sekä hoitotuotteet edullisesti ja nopeasti. Kun tilaat uutiskirjeemme, sinulla on mahdollisuus säästää entistäkin enemmän. Tervetuloa tutustumaan laajaan valikoimaamme!
    Profiilisi on sinun henkilökohtainen assistenttisi

    Se voi seurata kuluja, pitää lokia ja vaihtoaikataulua sekä tallentaa korjausoppaita, muistiinpanoja ja asiakirjoja