Mitä ovat TPMS-rengaspaineanturit

Mitä ovat TPMS-rengaspaineanturit

Rengaspaineen mittausjärjestelmä eli TPMS (engl. tire-pressure monitoring system) on erilaisista ajoneuvoista löytyvä sähköinen järjestelmä, joka mittaa renkaiden painetta ja hälyttää, mikäli paine on päässyt laskemaan liian matalaksi. Tällöin kojelaudan varoitusvalo syttyy. Rengaspaineen yllättävän laskun syy voi olla esimerkiksi rengasvuoto tai ulkolämpötilan nopea lasku.

Euroopan unionin asetuksen mukaisesti kaikista unionin alueella myytävistä uusista henkilöautoista on löydyttävä rengaspaineen valvontajärjestelmä 1. marraskuuta 2014 alkaen. Asetus ei koske käytettyinä myytäviä vanhempia ajoneuvoja eikä matkailuautoja. Myös muun muassa Yhdysvalloissa, Japanissa, Venäjällä ja Israelissa ja joissain muissa maissa on säädetty erilaisia TPMS:ää koskevia lakeja.

TPMS:n hyödyt

TPMS:n hyödyt

Rengaspaineen valvontajärjestelmästä on monenlaista hyötyä. Ensinnäkin sen tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta. Järjestelmä ilmoittaa, kun rengaspaine on laskenut 25 % valmistajan suositusta matalammaksi. Näin kuljettaja tietää ongelman jo hyvissä ajoin, jolloin renkaat eivät pääse kulumaan mahdollisesti vaarallisin seurauksin. Liittovaltion liikenneturvallisuusviraston NHTSA:n arvion mukaan pelkästään Yhdysvaltain tieliikenteessä säästyy vuosittain yli 660 ihmishenkeä ja vältytään tuhansilta loukkaantumisilta, kun matalasta rengaspaineesta johtuvien onnettomuuksien määrä TPMS:n ansiosta vähenee.

Toisaalta TPMS säästää hieman myös polttoainetta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Renkaat, joiden rengaspaine on liian matala, johtavat suurempaan polttoaineenkulutukseen. Yksittäisen ajoneuvon kohdalla polttoainesäästö on suhteellisen pieni, mutta suuressa mittakaavassa merkittävä: niin ikään NHTSA:n arvion mukaan TPMS:n aiheuttamat polttoainesäästöt olivat arvoltaan 511 miljoonaa dollaria Yhdysvalloissa vuonna 2011.

TPMS parantaa lisäksi ajomukavuutta. Oikeilla rengaspaineilla ajaminen tekee ajosta tasaisempaa ja ohjaamisesta sulavampaa. Lisäksi se vähentää melua.

TPMS:n haitat

TPMS:n hyödyt peittoavat selvästi rengaspainevahtien haitat. Haittapuolena voi kuitenkin nimetä sen, että tällaiset järjestelmät saattavat maksaa melko paljon ja myös niiden asentaminen voi tulla kalliiksi. Tämä koskee erityisesti passiivista TPMS-järjestelmää. On myös tärkeää valita nimenomaan huoltamo jonka henkilökunnalla on osaamista erilaisista TPMS-järjestelmistä; nämä anturit eivät valitettavasti ole standardisoituja vaan eri autonvalmistajat valmistavat niitä hieman erilaisina.

Kuoppaisella tiellä tai epätasaisessa maastossa ajelu saattaa myös joissain tapauksissa sekoittaa herkän TPMS-järjestelmän. Tämä on kuitenkin harvinaista kaupunkiajossa.

Aktiivinen vai passiivinen TPMS

Aktiivinen TPMS

TPMS-järjestelmiä on kahdenlaisia. Järjestelmää, jossa jokaisen renkaan sisällä on erilliset paineanturit, kutsutaan aktiiviseksi (englanniksi direct TPMS). Passiiviseksi (engl. indirect TPMS) taas kutsutaan sellaista TPMS:ää, joka havaitsee matalan rengaspaineen ABS-järjestelmän avulla verraten renkaiden suhteellisia pyörimisnopeuksia ja niiden muutoksia. Passiivisessa järjestelmässä renkaiden sisällä ei siis ole antureita.

Rengaspaineen mittausjärjestelmistä annetussa EU-asetuksessa hyväksytään sekä aktiiviset että passiiviset seurantajärjestelmät.

Mitä muuta ottaa huomioon

 1. Traficomin lokakuussa 2015 tekemän päätöksen mukaan rengaspaineen valvontajärjestelmän saa Suomessa kytkeä pois päältä ja se on pakollinen vain uuden auton ensiasennusrenkaille. Poiskytketty TPMS ei ole Traficomin mukaan syy hylätä autoa katsastuksessa.
 2. Huomioithan, että jos aktiivisella TPMS:llä varustettuun autoon vaihdetaan myöhemmin renkaat, joissa ei ole sisällä antureita, saattaa kojelaudan varoitusvalo jäädä pysyvästi palamaan. Useimmissa malleissa sitä ei saa itse pois päältä.
 3. Yllättävän laajalle levinnyt harhaluulo on, että renkaita ei enää voisi tai saisi vaihtaa itse, kun ajoneuvossa on TPMS. Tämä ei pidä paikkaansa. Renkaat voi vaihtaa itse jatkossakin, joskin erityisesti aktiivisen TPMS:n tapauksessa renkaiden sisällä olevat sensorit saattavat “seota” renkaiden vaihdosta, jolloin ne voivat vaatia nollausta. Jos renkaiden vaihto siis vaikuttaa TPMS:n toimintaan automallissasi, kannattaa viedä auto asiantuntevalle huoltamolle.
 4. Aktiivisen TPMS:n antureiden akkujen kesto on yleensä äärimmäisen pitkä – jopa 7 vuotta. Rengaspaineantureiden akkujen vaihtaminen ei ole mahdollista, vaan akun loppuessa pitää hankkia uusi anturi. Akkujen varauksen voi mittauttaa huoltamolla.
 5. Rengaspainevahtijärjestelmien hinnoissa on melko paljon eroja. Kannattaa vertailla hintoja ja anturien ominaisuuksia. Monenlaisia laadukkaita TPMS-antureita löydät AUTODOC-verkkokaupasta.
 6. Jos autossasi ei ole rengaspaineiden valvontajärjestelmää, on syytä mitata rengaspaineet vähintään kuukausittain. Mittaa rengaspaine aina kylmistä renkaista.

Yhteenveto

 • ! Kaikki uudet EU-alueella myydyt autot on varustettu automaattisella rengaspaineiden valvontajärjestelmällä eli TPMS:llä. Järjestelmä mittaa rengaspainetta ja hälyttää jos se on liian matala. Näin kuljettaja tietää vaihtaa renkaat tai täyttää niitä.
 • ! On olemassa aktiivisia (anturit renkaan sisällä) ja passiivisia (mittaus ABS-anturin kautta) TPMS-järjestelmiä. Molemmat täyttävät EU:n asettamat vaatimukset.
 • ! Traficomin mukaan TPMS-järjestelmän saa kytkeä pois käytöstä Suomessa ja aktiivisella järjestelmällä varustettuun autoon saa asentaa myös tavalliset renkaat ilman antureita. Järjestelmästä on kuitenkin etua, sillä se säästää kuljettajalta rengaspaineen mittaamisen vaivan, parantaa tutkitusti liikenneturvallisuutta ja säästää polttoainetta.
 • ! Kaiken tarvitsemasi TPMS:ään liittyen löydät AUTODOC:in verkkokaupasta. Tervetuloa tutustumaan laadukkaisiin antureihin ja työkaluihin!
  Profiilisi on sinun henkilökohtainen assistenttisi

  Se voi seurata kuluja, pitää lokia ja vaihtoaikataulua sekä tallentaa korjausoppaita, muistiinpanoja ja asiakirjoja