Sytytystulpat: Toimintaperiaate, tyypit, oireet ja viat

Sytytystulpat: Toimintaperiaate, tyypit, oireet ja viat

Sytytystulpat ovat auton osia, jotka sytyttävät moottorin ilma-polttoaineseoksen. Nimensä mukaisesti sytytystulppien toiminta perustuu seoksen sytyttävään kipinään. Nämä osat kuluvat ajan mittaan, minkä vuoksi ne voi joutua silloin tällöin vaihtamaan.

Tässä artikkelissa kerromme sytytystulppien toimintaperiaatteesta ja tyypeistä. Lisäksi kerromme, millaisia vikoja sytytystulpissa voi olla, miten ne voivat oireilla ja kuinka sytytystulppien vaihto tapahtuu. Lopuksi vastaamme usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kuinka sytytystulpat toimivat?

Kuinka sytytystulpat toimivat

Ensimmäiset patentoidut sytytystulpat ilmestyivät jo 1800-luvulla ja niiden toimintaperiaate on pysynyt hämmästyttävän samana jo lähes 150 vuoden ajan. Nykyiset sytytystulpat koostuvat useimmiten keraamisesta eristeestä, metallisesta kierteisestä kuoresta, yhdestä, kahdesta tai jopa neljästä elektrodista, tiivisteestä ja vastuksesta. Kun kuljettaja kytkee sytytyksen päälle, sytytyspuolan korkeajännite virtaa tulpan keski- ja alaelektrodeille ja aiheuttaa kipinävälin jännite-eron. Kun sytytystulpan jännite nousee sopivaksi (yleensä väh. 20 000 volttiin; korkeimmillaan jännite voi olla jopa 100 000 volttia), syntyy sylinterinpäässä kipinä, joka sytyttää ilta-polttoaineseoksen palamaan. Kipinä on itse asiassa olemukseltaan minikokoinen salamanisku, ja siitä kuuluu naksahtava ääni.

Oikein toimivat sytytystulpat ovat siis auton toiminnan kannalta avainasemassa. Ne takaavat polttoaineen palamisen tehokkuuden ja parantavat näin polttoainetehokkuutta ja sitä kautta myös vähentävät päästöjä. Niiden ansiosta auton käynnistäminen käy helposti. Sytytysjärjestelmän tarkistamisen yhteydessä on siis syytä aina tarkistaa sytytystulppien ja -puolien toimintakyky.

Sytytystulppien tyypit

Sytytystulppien tyypit

On olemassa erilaisia sytytystulppia.

 Viisi päätyyppiä ovat seuraavat: 
 • Kupariset sytytystulpat. Tällaisten sytytystulppien keskielektrodina toimii kupariosa. Muihin sytytystulpan malleihin verrattuna niiden halkaisija on suuri, joten ne vaativat suuremman jännitteen kipinöidäkseen. Kuparielektrodi päällystetään nikkeliseoksella, joka ei ole kovin kestävää; kuparisytytystulpat tarvitsee siis vaihtaa muuntyyppisiä useammin. Kupariset sytytystulpat ovat kuitenkin edullisia.
 • Iridiumsytytystulpat. Iridiumista valmistetut sytytystulpat ovat pitkäikäisiä materiaalinsa kestävyyden ansiosta. Ne ovat kuitenkin myös kalliimpia. Nämä kuuluvat monien ajoneuvojen alkuperäisosiin.
 • Platinoidut sytytystulpat. Tällaisten sytytystulppien keskielektrodin päässä on platinainen levy. Se kestää nikkeliseosta kauemmin. Nämä sytytystulpat kuumenevat enemmän, minkä ansiosta niihin kertyy vähemmän hiilikerrostumia. Ne ovat pitkäikäisiä mutta melko hinnakkaita.
 • Tuplaplatinoidut sytytystulpat. Näissä on platinalevyt sekä keskielektrodin päässä että alaelektrodilla. Näin niiden käyttöikä pitenee ja sytytys on tehokkaampaa. Hinnoiltaan nämä ovat kuitenkin kalliimpia.
 • Hopeaiset sytytystulpat. Hopeiset sytytystulpat ovat harvinaisempia. Niissä elektrodin päät ovat hopeoituja. Metalli on heikompaa, joten näiden käyttöikä on lyhyempi. Ne kestävät kuitenkin hyvin kuumaa.

Sytytystulpat voidaan myös jakaa kuumiin ja kylmiin. Kuumissa sytytystulpissa lämpö johdetaan elektrodeista pois nopeammin kuin kylmissä. Näin lämpö säilyy polttokammiossa kauemmin. Kuumat tulpat kestävät yleisesti ottaen kylmiä kauemmin. Toisaalta kylmät tulpat torjuvat moottorille haitallisia esisytytystä ja nakutusta.

Sytytystulpan valinnan ei tarvitse olla vaikeaa: yleensä on järkevää vaihtaa hajonneet sytytystulpat vastaaviin uusiin osiin. Kannattaa tutustua huolellisesti ajoneuvon ohjekirjaan sopivan valinnan varmistamiseksi.

Sytytystulppien merkinnät

Sytytystulpista löytyvät numerosarjat saattavat vaikuttaa mystisiltä, mutta niille on täysin järkeenkäyvät selitykset. Kerromme nyt, kuinka tulkitset sytytystulppien merkintöjä. Valitettavasti tulppien koodit vaihtelevat valmistajan mukaan. Kerromme siis lyhyesti kolmen suuren ja yleisen valmistajan – NGK:n, Nippen Denson (ND) ja Championin – merkinnöistä.

 • i NGK. Tämän valmistajan sytytystulpasta voi löytyä esimerkiksi koodi DPR8EA-9. Ensimmäinen kirjain, joka voi olla A, B, C, E, G, J, AB, BC, BK tai DC tai kuten tässä tapauksessa D, tarkoittaa kierteen kokoa. B-koko tarkoittaa kokoa 14 mm x 1,25, C 10 x 1,0 ja D kokoa 12 mm x 1,25. Seuraava kirjain, joka voi olla K tai tässä tapauksessa P tarkoittaa, että sytytystulppa asetetaan syvälle polttokammioon. R (tai mahdollisesti U) taas tarkoittaa vastuksen tyyppiä. Numero 8 tarkoittaa lämpöarvoa; mitä suurempi lukema, sitä kylmempi tulppa. E (tai H, I, L, EH, F) taas tarkoittaa kierteiden pituutta ja A kertoo jostakin sytytystulpan erityispiirteestä tai lisäominaisuudesta. Viimeinen numero tarkoittaa sytytystulpan suositeltua kipinäväliä millimetrin kymmenesosina. Tarkistaaksesi kaikkien eri kirjainten ja numeroiden merkitykset, vieraile NGK:n verkkosivuilla.
 • i Nippon Denso. ND:n sytytystulppien koodit voivat olla vaikkapa M22FSR-V. Ensimmäinen kirjain L, W, X, XU, U, Y tai kuten tässä M, tarkoittaa kierteen kokoa. Sitä seuraava luku viittaa sytytystulpan lämpöarvoon, mitä kuumempi, sitä pienempi luku. Tämän jälkeinen kirjain, F (tai E, L, G) tarkoittaa kierteiden pituutta ja sitä seuraava eli S (tai M) rakenteen ominaisuutta. R tai sen puuttuminen tarkoittaa vastuksen eli resistorin olemassaoloa tai puuttumista. -U, -V tai -GL tarkoittaa, millainen sytytyspää tulpassa on; tässä tapauksessa -V eli ohut keskikärki. Kaikkien ND:n koodien selitykset löydät valmistajan verkkosivuilta.
 • i Champion. Championin sytytystulpassa voi olla esimerkiksi numerosarja RN50B. Koodi alkaa resistorin eli vastuksen merkinnällä R. Seuraava kirjain viittaa kierteen suunnitteluun, väliin, istukkaan sekä kuusiokulmaan; tässä tapauksessa se on N eli 14 mm x 1,25 mm, 750’’, tiiviste/liitos ja 13/16’’. N:n sijaan kirjain voi olla A, C, CJ, DJ, E, EA, EC, ER, ES, ET, F, G, J, L, N, P, S, V, Y tai Z. Katso jokaisen kirjaimen arvot Championin sivuilta. 50 viittaa sytytystulpan lämpöarvoon ja viimeinen kirjain B kahteen alaelektrodiin.

Sytytystulppien yleisiä vikoja ja niiden oireita

Sytytystulppien yleisiä vikoja ja niiden oireita

Sytytystulpat rikki? Sytytystulpat voivat vaurioitua ja oireilla hyvin monin tavoin ja aina niiden rikkoutumista ei tule epäiltyä ensimmäisenä.

 Yleisiä sytytystulppien vioittumiseen tai likaantumiseen viittaavia oireita ja merkkejä ovat seuraavat: 
 • ! Polttoainetehokkuuden lasku
 • ! Käynnistysongelmat ja käynnistyksen epätasaisuus
 • ! Kiihdytystehokkuuden lasku
 • ! Epätasainen, karkea tyhjäkäynti
 • ! Sytytys katkoo
 • ! Nakutus sekä ennenaikaisen sytytyksen että paineiskun muodossa
 • ! Sytytystulppien värin muuttuminen (tummuus, palaneen väri, läiskät)

Yllä mainitut oireet voivat olla myös merkkejä viallisesta sytytysjärjestelmästä eli ne voivat johtua muidenkin osien kuin sytytystulppien vioista.

 Nämä taas ovat yleisiä sytytystulppien vikojen syitä: 
 • i Liika kuumuus tai lämpötilan vaihtelu. Tämän voi havaita yleensä sytytystulppien värjäytymisestä, ja siihen johtavat laiha ilma-polttoaineseoksen suhde, vääränlaisen tulpan käyttö, moottorin ylikuumentuminen tai sytytyksen ajoituksen ongelma.
 • i Lika-, noki-, plakki- ja öljykerrostumat. Nämä voivat estää kipinävälin syntymisen.
 • i Mekaaniset vauriot. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi männän vaurioituminen, männän osuminen sytytystulppaan liian pitkää tulppaa käytettäessä, vieraskappaleet järjestelmässä tai laakerien ongelmat.
 • i Elektrodien kuluminen. Jos sytytystulppia ei vaihdeta ajallaan, elektrodit voivat olla ikääntyneitä, mikä vaikuttaa suorituskykyyn.
 • i Elektrodien sulaminen. Tätä aiheuttaa varsinkin pitkään kestävä nakutus.
 • i Eristeen halkeaminen. Tämä aiheuttaa vuotoja.
 • i Sytytystulpan kastuminen.

Voit testata sytytystulppien toimintaa irrottamalla sytytystulpan johdon tulpasta ja pitämällä johdon päätä lähellä metallipintaa. Jos tulppa on kunnossa, näet kipinän tai kuulet rätisevän, sähköisen äänen.

Sytytystulppien vaihto

Sytytystulppien vaihto

Ennen vaihtamisen aloittamista, varmista, että hankit sopivan kokoisen sytytystulpat. Tulpan keskivaiheen kuusikulman koko määrittelee, minkä kokoisen hylsyn se tarvitsee. Yleisimmät koot ovat 16 mm ja 20 mm. On järkevää ostaa täysin vastaavilla ominaisuuksilla varustetut uudet tulpat kuin hajonneet.

Ennen vaihdon aloittamista, tutustu autosi ohjekirjaan ja sytytystulppien mukana tuleviin asennusohjeisiin, sillä toimenpide saattaa vaihdella auton merkistä ja mallista riippuen.

 1. Anna moottorin viilentyä ennen vaihtamisen aloittamista. Selvitä sitten, missä sytytystulpat sijaitsevat autossasi. Voit löytää ne niiden johtavien, konepellin alta löytyvien johtojen avulla.
 2. Irrota ensimmäisen sytytystulpan johto hellästi vetäen (älä revi) ja vedä tulppa hellävaraisesti ja hitaasti ulos reiästään hylsyavainta käyttäen. Merkitse poistamasi tulpat.
 3. Mittaa uusien sytytystulppien kannat ja sytytysvälit. Niiden tulisi vastata autonvalmistajan suosituksia.
 4. Varmista, että uudet sytytystulpat ja niiden kierteet ovat puhtaat. Puhdista myös johdot tai vaihda ne tarvittaessa.
 5. Voitele uudet tulpat ennen niiden asentamista, jolloin niiden riski jumiutua on pienempi. Asenna uudet tulpat ja kiristä ne hylsyavainta käyttäen. Kiristä ne sopivalla vääntömomentilla.
 6. Valmista!

 Usein kysyttyä sytytystulpista 

Vastaamme nyt usein kysyttyihin kysymyksiin sytytystulppiin liittyen.

⚠ Käyvätkö kaikki sytytystulpat kaikkiin autoihin?

Eivät. Itse asiassa sytytystulppien valinnassa pitää olla hyvin tarkkana ja varmistaa niiden oikea koko ja oikeat ominaisuudet.

⚠ Kuinka usein sytytystulpat vaihdetaan?

Jatkuvasti sytytystulppia ei tarvitse olla vaihtamassa, mutta jokaiselle autonomistajalle tämä tulee kuitenkin silloin tällöin eteen. Noin 40 000 km on suositeltava sytytystulppien vaihtoväli. Iridiumista ja platinasta valmistetut sytytystulpat ovat kestäviä, joten niiden kohdalla vaihtoväli voi olla pidempikin.

⚠ Mikä on sytytystulppien oikea väri?

Tämä voi vaihdella tulppien mukaan, mutta yleisesti ottaen harmaa tai vaaleanruskea väri on hyvä merkki. Tumma tai kuparinen sävy taas voi olla merkki likaantumisesta tai palamisesta.

⚠ Mikä on sopiva elektrodien väli?

Elektrodien väli voi vaihdella tulpista riippuen, mutta sen on syytä olla tarkasti sopivan kokoinen, jotta sytytys toimii kunnolla. Välin voit mitata tarkasti rakotulkilla. Yleensä sytytystulppien elektrodien väli on 0,6 – 1,8 mm.

⚠ Voinko käyttää samaa sytytystulppaa jos moottorin teho muuttuu?

Mikäli moottorin teho muuttuu esimerkiksi turboahtimen asentamisen johdosta, on suositeltavaa vaihtaa erilaiset sytytystulpat.

⚠ Miksi sytytystulppani likaantuvat jatkuvasti?

Jatkuvan likaantumisen syynä voi olla liian rikas ilma-polttoaineseoksen suhde tai huonosti toimiva polttoaineen ruiskutusjärjestelmä. Lisäksi löysät männänrenkaat tai venttiilin tiivisteet voivat päästää liikaa öljyä polttokammioon, mikä aiheuttaa likaantumista.

⚠ Mitkä ovat parhaat sytytystulpat?

Parhaat sytytystulpat ovat sellaiset, jotka ominaisuuksiltaan toimivat kuhunkin autoon parhaiten. Siksi tähän kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta. CarBibles-verkkosivuston vuonna 2018 tekemässä vertailussa parhaat sytytystulpat olivat kuitenkin valmistajien NGK, Denso ja Bosch valmistamia.

Yhteenveto

 • i Sytytystulpat vastaavat nimensä mukaisesti ilma-polttoaineseoksen sytyttämisestä. Tulppien toimintahäiriö onkin helppo havaita monenlaisista ongelmista sytytyksessä.
 • i Sytytystulppia on olemassa hyvin monenlaisia. On tärkeää valita ominaisuuksiltaan juuri omaan autoon sopivat tulpat.
 • i Osta sytytystulpat edulliseen hintaan AUTODOC-verkkokaupasta. Tervetuloa tutustumaan laajaan ja laadukkaaseen valikoimaamme!

Kommenttia – 3

 • @J. L.
  01.06.2023 08:20
  Jäsen

  407 2,o 16v 103 kv vuosimalli 2006 . Nyt ajettu 270.000 km . Huoltokirja 120 tuhatta merkintä tulpat, sen jälkeen ei merkintää,,

 • @J. L.
  01.06.2023 08:25
  Jäsen

  Voiko vanhat sytytystulpat antaa väärän lämpötila arvion moottorin termostaattiviasta ? ( jos ajettu yli 100 tuhatta km)

 • @user_501845
  22.07.2023 14:51
  Jäsen

  Den, hyvin kirjoitettua tekstiä 👍😉

Profiilisi on sinun henkilökohtainen assistenttisi

Se voi seurata kuluja, pitää lokia ja vaihtoaikataulua sekä tallentaa korjausoppaita, muistiinpanoja ja asiakirjoja